Show simple item record

dc.contributor.authorLehtomäki, Marjaana
dc.date.accessioned2013-05-22T20:23:11Z
dc.date.available2013-05-22T20:23:11Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1261919
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41542
dc.description.abstractLehtomäki, M. 2013. LASTEN TARINOITA VUOROHOITOKONTEKSTISSA. TULKINTOJA TURVALLISUUDEN JA TURVATTOMUUDEN KOKEMUKSISTA. Varhaiskasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden laitos. Jyväskylän yliopisto. 93 sivua + liitteet. Vuorohoidon tarve on yleistynyt nykypäivänä, mutta sitä koskeva tutkimus on vielä vähäistä. Erityisesti lasten kokemuksia vuorohoidosta ja heidän näkökulmaansa vuo-rohoitoon ei ole juurikaan tutkittu. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia vuoro-hoitoa nimenomaan lasten näkökulmasta. Tutkimuksessa oli tarkoituksena selvittää millaisia tulkintoja 4–6-vuotiaiden vuorohoidossa olevien lasten tarinat tarjoavat hei-dän turvallisuuden ja turvattomuuden kokemuksistaan vuorohoidossa. Turvallisuuden ja turvattomuuden kokemuksia tutkittiin Tarinataikurituokio-menetelmällä, jonka avulla lapset saivat kertoa valitsemiensa kuvien pohjalta tarinoita. Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa Perheet 24/7-tutkimushanketta, jossa tutkitaan lasten sosioemotionaalista hyvinvointia ja perheen arkea 24/7 taloudessa. Tutkimus oli otteeltaan laadullinen ja menetelmältään narratiivinen. Tutkimuksen ai-neisto koostui yhteensä 14 tarinasta, jotka olivat kahdeksan lapsen kertomia. Aineis-tonkeruu toteutettiin kevään 2012 aikana ja siihen osallistuneet lapset olivat eräästä Keski-Suomessa sijaitsevasta Perheet 24/7-hankkeeseen lupautuneesta vuorohoitopäi-väkodista. Tulokset osoittivat, että lasten tarinat ilmaisivat vuorohoidossa koettua turvallisuutta ja turvattomuutta monin eri tavoin. Lasten kuvien pohjalta kertomat vuorohoidon kon-tekstiin sijoittuvat tarinat keskittyivät aiheiltaan vanhemmista eroamiseen ja vanhem-pien jälleennäkemiseen, toisten lasten kanssa leikittyihin leikkeihin sekä päivän kul-kuun vuorohoidossa. Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että erityisesti lasten kokemaan turvallisuuteen vuorohoidossa vaikuttavat aikuisten ja toisten lasten läsnäolo sekä rutiinien merkitys. Turvattomuutta vuorohoidossa puolestaan synnyttävät tutkimuksen perusteella erityi-sesti moninaisista syistä aiheutunut mielipaha, leikin ulkopuolelle jääminen ja aikui-sen valta-asema suhteessa lapseen. Tutkimuksen perusteella vuorohoidossa tulisi eri-tyisesti kiinnittää huomiota lasten tarpeiden huomioimiseen, leikkien merkittävyyteen, aikuisen rooliin, lasten kuulemiseen sekä päivärytmiin ja rutiineihin.fi
dc.format.extent104 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othervuorohoito
dc.subject.othersosioemotionaalinen hyvinvointi
dc.subject.othervertaissuhde
dc.subject.otherturvallisuus
dc.subject.otherturvattomuus
dc.subject.otherlapsen osallisuus
dc.subject.othernarratiivisuus
dc.titleLasten tarinoita vuorohoitokontekstissa : tulkintoja turvallisuuden ja turvattomuuden kokemuksista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201305221755
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.date.updated2013-05-22T20:23:13Z
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysovuorohoito
dc.subject.ysopäivähoito
dc.subject.ysovertaissuhteet
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysoturvallisuus
dc.subject.ysoturvattomuus
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysonarratiivisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record