Show simple item record

dc.contributor.authorHyttinen, Jenni
dc.date.accessioned2013-05-20T12:42:28Z
dc.date.available2013-05-20T12:42:28Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1261812
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41502
dc.description.abstractMonikulttuurisuus on lisääntynyt merkittävästi Suomessa viime vuosikymmeninä. Eri kulttuurien moninaisuus näkyy näin ollen väistämättä myös päiväkodeissa ja kouluissa. Tämän tutkimuksen tehtävänä oli selvittää esi- ja alkuopettajien kokemuksia ja näke-myksiä monikulttuurisuudesta heidän työssään. Tutkimus tehtiin laadullisena haastattelututkimuksena. Haastatteluissa käytettiin puoli-strukturoitua teemahaastattelua. Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä kuutta opetta-jaa, joista kaksi työskentelee luokanopettajina, kaksi esiopettajina ja kaksi lastentarhan-opettajina kunnallisissa kouluissa ja päiväkodissa pääkaupunkiseudulla. Haastatteluai-neiston analyysissa käytettiin sisällönanalyysia, jossa litteroitu aineisto teemoiteltiin. Tutkimustuloksissa korostui, että monikulttuurisuus on esi- ja alkuopettajien työssä jo arkipäivää. Opettajat ovat hyvinkin tottuneita erilaisista kulttuuritaustoista tuleviin lap-siin. Monikulttuurisuuteen liittyy kuitenkin sekä haasteita että ilonaiheita. Monikulttuu-risten lasten ja perheiden kanssa toimiminen tekee opettajien työstä antoisaa ja kiinnos-tavaa. Se myös opettaa heille uusia asioita ja saa heidät tarkastelemaan omaa työtään uusilla tavoilla. Kuitenkin monikulttuurisuuden nähdään myös hidastavan monia arjen toimintoja ja lisäävän opettajien työmäärää. Merkittävimmiksi haasteiksi koetaan suo-menkielentaidon puute sekä eri kulttuureista johtuvat näkemyserot. Tutkimuksen keskeinen johtopäätös on, että vaikka monikulttuurisuudesta puhutaan jo itsestään selvyytenä, se on kuitenkin edelleen kompleksinen, tunteita herättävä ilmiö, johon liittyy monenlaisia arvotuksia ja asenteita. Vaikka suurin osa opettajista näkee monikulttuurisuuden positiivisena, se lisää kuitenkin heidän työmääräänsä ja aiheuttaa ristiriitaisia tuntemuksia ja ajatuksia. Varsinkin kielen oppimisen tukemiseen opettajat kaipaavat lisää materiaaleja ja uusia ratkaisuja.fi
dc.format.extent83 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherMonikulttuurisuus
dc.subject.othermaahanmuuttajat
dc.subject.otheretniset vähemmistöt
dc.subject.otheresiopetus
dc.subject.otheralkuopetus
dc.subject.otheropettajat
dc.titleMonikulttuuriset lapset esi- ja alkuopetuksessa : lastentarhanopettajien ja luokanopettajien näkökulma
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201305201716
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.date.updated2013-05-20T12:42:28Z
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysomonikulttuurisuus
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysoetniset vähemmistöt
dc.subject.ysoesiopetus
dc.subject.ysoalkuopetus
dc.subject.ysoopettajat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record