Show simple item record

dc.contributor.authorCowell, Minna
dc.date.accessioned2013-05-19T08:13:18Z
dc.date.available2013-05-19T08:13:18Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1261333
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41489
dc.description.abstractCowell, Minna. OPETTAJIEN KÄSITYKSIÄ MOBIILITEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMISESTÄ PERUSOPETUKSESSA. Kasvatustieteen pro gradu – työ. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitos, 2013. 88 sivua. Julkaisematon. Pro gradu – työssäni tutkin opettajien käsityksiä mobiiliteknologian hyödyntämisestä perusopetuksessa. Tutkimukseni tarkoituksena oli saada selville opettajien yleisimpiä tapoja käsittää ja kokea mobiiliteknologian hyödyntäminen opetuksessa sekä löytää eroja tai samankaltaisuuksia, joita esiintyy opettajien tavoissa omaksua mobiiliteknologia osana opetusta. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastatteluin, jonka rungon rakensin Engeströmin täydellisen oppimisprosessin mukaisesti. Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä korosti opettajien tulkintoja omista käsityksistään sekä kokemuksistaan. Haastattelin tutkimukseeni kymmentä opettajaa Keski- ja Etelä- Suomesta. Tutkimusaineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä, jossa tutkimushenkilöiden haastatteluista kerättiin merkitysyksiköitä. Merkitysyksiköt muodostivat 14 käsityskategoriaa, jotka analyysin abstraktimmalla tasolla yhdistyivät Engeströmin täydellisen oppimisprosessin osatekijöihin, joita ovat motivoituminen, orientoituminen, sisäistäminen, ulkoistaminen, opittavan tiedon arviointi sekä kontrolli. Opettajat käsittivät yleisimmin teknologiset taitonsa, mobiililaitteiden tekniset ominaisuudet, opettajien kokemattomuuden mobiililaitteiden opetuksellisesta hyödyntämisestä, koulun sääntöjen mobiililaitteiden käytöstä sekä työn määrän lisääntymisen asettavan haasteita mobiiliteknologian hyödyntämiselle opetuksessa. Opettajien yleisimmän käsityksen mukaan mobiililaitteet olivat kiinnostavia, uusia toimintatapoja mahdollistavia oppimisen apuvälineitä, joilla on laajat pedagogiset mahdollisuudet. Opettajien yleisimmän käsityksen mukaan perinteinen luokkaopetus tulee pitämään pintansa, mutta ovat kiinnostuneita jatkossakin hyödyntämään mobiililaitteita oppimisen apuvälineinä. Opettajien käsitysten mukaan mobiililaitteet tuovat lisäarvoa opetukseen, koska kokevat ne osana lasten ja nuorten maailmaa. Tulevaisuudessa olisi kiinnostavaa tutkia, kuinka tutkimukseen osallistuneet opettajat ovat ottaneet mobiiliteknologian osaksi jokapäiväistä opetustaan. Avainsanat: opettaja, mobiiliteknologia, perusopetus, täydellinen oppimisprosessi, ekspansiivinen oppiminen.fi
dc.format.extent87 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheropettaja
dc.subject.othermobiiliteknologia
dc.subject.otherperusopetus
dc.subject.othertäydellinen oppimisprosessi
dc.subject.otherekspansiivinen oppiminen
dc.titleOpettajien käsityksiä mobiiliteknologian hyödyntämisestä perusopetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201305191702
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEducationen
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.date.updated2013-05-19T08:13:18Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysolangaton tekniikka
dc.subject.ysomobiililaitteet
dc.subject.ysoperusopetus
dc.subject.ysooppimisprosessi
dc.subject.ysooppiminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record