Show simple item record

dc.contributor.authorTuupanen, Tiina
dc.date.accessioned2013-05-14T09:20:59Z
dc.date.available2013-05-14T09:20:59Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1260819
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41418
dc.description.abstractTapaustutkimus toteutettiin osana Psykologisten tutkimusten palautekeskustelujen vuorovaikutus – tutkimusprojektia. Tutkimuksen tavoitteena oli sisällönanalyysiä soveltamalla paikantaa arvioinnin yksilöllistämiseen ja yhteistyöhön perustuvia sisältöjä kolmen psykologin palautteenannosta kun psykologien testauksiin liittyvästä orientaatiosta ei ollut tietoa ennakkoon. Tarkastelu toteutettiin Stephen Finnin ynnä muiden kehittämää terapeuttista arviointia vasten. Mallin mukaista palautetta jäsentävät käytännöt ja periaatteet koottiin analysointityökaluksi, jonka avulla litteroitu aineisto koodattiin. Aineisto sisälsi myös psykologien kokemuksia kartoittavat kyselyvastaukset ja istuntoja koskevat asiakaspalautteet. Tarkoituksena oli selvittää, millaisia terapeuttisen arvioinnin piirteitä palautteista on löydettävissä, ja miten sisällöt painottuvat mallia eri tavoin tuntevien psykologien työskentelyssä. Mahdollisina vaikuttavina tekijöinä huomioitiin myös asiakkaan rooli ja psykologin työnkuva. Oletuksena oli, että terapeuttisen arvioinnin osatekijöitä löytyy kaikista istunnoista, mutta enemmän malliin perehtyneemmän psykologin palautteesta. Tutkimuksessa kysyttiin, mitkä sisällöt esiintyvät palautteissa ”spontaanimmin”, ja millaisia sisältöjä malliin perehtyminen mahdollisesti vahvistaa? Millaisena asiakkaan rooli näyttäytyy palautesisältöjen jäsentymisessä, ja miten istuntoja arvioidaan asiakaspalautteissa? Terapeuttisen arvioinnin sisältöjä löytyi kaikista palauteistunnoista. Tässä aineistossa psykologin keskusteluhoitoihin suuntautuva työote näytti terapeuttisen arvioinnin tuntemisen ja soveltamisen ohella lisäävän paikannettuja sisältöjä. Malliin liittyvä osaaminen lisäsi erityisesti asiakkaan omien tutkimuskysymysten huomioimista, vastavuoroisuuteen motivointia ja löydösten laaja-alaista, empaattista ja avointa tulkintaa. Mallin hyödyntämiseen tuli myös palautetta jäsentävää järjestelmällisyyttä. Testaus- ja arviointyöhön suuntautuminen lisäsi sen sijaan palautteen selkeyttä ja ratkaisukeskeisyyttä. Myös asiakkaan aktiivisuus keskusteluun hakeutumisessa tuki paikoin terapeuttisen arvioinnin mukaisten palautesisältöjen muotoutumista. Asiakaspalautteissa terapeuttisen arvioinnin mukaisiin sisältöihin liitettiin myönteisiä ajatuksia. Tutkimus antaa tietoa siitä, minkälaisia yksilöllistettyjä yhteistyöhön perustuvia käytäntöjä psykologit testipalautteissaan soveltavat, ja miten ammatillinen orientaatio voi näkyä palautteessa. Lisäksi havainnollistetaan, miten osaamista sovitetaan käytäntöön hektisessä sairaalaympäristössä, ja missä on mahdollisia kehittämisen paikkoja. Palautetutkimus tukee palautteenantoon liittyvän osaamisen kehittämistä ja kannustaa vastavuoroisuuden, asiakaslähtöisyyden ja moniäänisyyden laajempaan huomioimiseen myös testimenetelmiin tutustuttavassa koulutuksessa. Psykologisten arviointien monipuolisempi hyödyntäminen tukee paitsi asiakasta myös testien arvoa eri yhteyksissä.fi
dc.format.extent34 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherpsykologisen tutkimuksen palautekeskustelu
dc.subject.otherpalautteenanto
dc.subject.otherpsykologinen arviointi
dc.subject.othersisällönanalyysi
dc.titlePsykologisiin tutkimuksiin liittyvän palautteenannon yksilöllistämiseen ja yhteistyöhön perustuvat käytännöt : tapaustutkimus terapeuttisen arvioinnin osatekijöiden esiintymisestä mallia eri tavoin tuntevien psykologien palautteenannoissa
dc.title.alternativeTapaustutkimus terapeuttisen arvioinnin osatekijöiden esiintymisestä mallia eri tavoin tuntevien psykologien palautteenannoissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201305141649
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.subject.methodTapaustutkimus
dc.subject.methodSisällönanalyysi
dc.date.updated2013-05-14T09:23:36Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysopalaute
dc.subject.ysoarviointi
dc.subject.ysopsykologiset testit
dc.subject.ysopsykologit
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record