Show simple item record

dc.contributor.authorPölkki, Satu
dc.date.accessioned2013-04-17T06:15:44Z
dc.date.available2013-04-17T06:15:44Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1258820
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41203
dc.description.abstractTämän tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli tarkastella ohjaus- ja neuvontatyön parissa työskentelevien käsityksiä sekä aikuisten ohjauksesta ja aikuisuuden tuomista erityispiirteistä ohjaukseen että käsitteiden aikuisohjaus ja aikuisten ohjaus välisestä erosta. Tutkimuksessa hyödynnettiin fenomenografista tutkimusotetta, jonka kiinnostuksen kohteena ovat ihmisten erilaiset käsitykset ympäröivän maailman ilmiöistä. Fenomenografinen tutkimusote koetaan hyödylliseksi tilanteissa, joissa tiettyihin ilmiöihin kohdistuva tutkimus on ollut vähäistä. Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla kesäkuussa 2012. Tutkimusaineisto koostui kahdesta yksilöhaastattelusta ja kolmesta parihaastattelusta. Aineiston analyysissä sovellettiin fenomenografista lähestymistapaa. Tutkimusaineiston perusteella aikuisten ohjauksen käsite avattiin ohjaajan erilaisten roolien kautta. Ohjaaja käsitettiin mahdollistajaksi, opastajaksi, kanssakulkijaksi, asiantuntijaksi sekä valmentajaksi. Ohjaus nähtiin tavoitteelliseksi vuorovaikutussuhteeksi. Aikuisuuden nähtiin tuovan ohjauksellisia haasteita ja mahdollisuuksia, jotka muodostivat neljä alakategoriaa: aikuisen opiskelu- ja oppimisvalmiudet, yksilölliset ohjaustarpeet, aikuisten elämäntilanteiden ja – kokemusten monimuotoisuus sekä poisoppimisen tarve. Tutkimustulokset osoittavat, että käsitteet aikuisohjaus ja aikuisten ohjaus eivät ole toistensa synonyymejä. Käsitteiden välisen konkreettisen eron tekeminen koettiin kuitenkin vaikeaksi. Haastateltavien käsitysten mukaan käsitteiden välille on mahdollista tehdä eroa tasojen kautta: Aikuisohjaus nähtiin strategisena yläkäsitteenä, kun taas aikuisten ohjaus konkreettisena toimintana. Käsitteiden välistä eroa tehtiin myös yksilö- ja ryhmänäkökulman perusteella. Aikuisohjaus katsottiin olevan yksilöohjausta ja aikuisten ohjaus ryhmäohjausta. Tutkimustulokset osoittavat, että käsitteiden tarkemmalle analysoinnille on tarvetta.fi
dc.format.extent77 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheraikuisuus
dc.subject.otherohjaus- ja neuvontatyö
dc.subject.otherohjaus
dc.subject.otheraikuisohjaus
dc.subject.otheraikuisten ohjaus
dc.subject.otherfenomenografia
dc.title"Yksi aikuinen vastaa viittä nuorta" : ohjaus- ja neuvontatyön parissa työskentelevien käsityksiä aikuisuuden tuomista erityispiirteistä ohjaukseen
dc.title.alternativeOhjaus- ja neuvontatyön parissa työskentelevien käsityksiä aikuisuuden tuomista erityispiirteistä ohjaukseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201304171449
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.subject.methodFenomenografia
dc.date.updated2013-04-17T06:15:45Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoaikuisuus
dc.subject.ysoohjaus
dc.subject.ysoaikuiset
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record