Show simple item record

dc.contributor.authorMarsalo, Tarja
dc.date.accessioned2013-03-18T17:19:08Z
dc.date.available2013-03-18T17:19:08Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1256974
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41076
dc.description.abstractGolf ikääntyvän ihmisen liikuntaharrastuksena. Marsalo Tarja Pro gradu-tutkielma Jyväskylän yliopisto, liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, terveystieteiden laitos Gerontologia ja kansanterveystiede Kevät 2013 40 sivua Suomessa on noin 40.000 seniorigolfaajaa ja tulevaisuudessa pelaaminen voi lisääntyä merkittävästi suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. Tällä pro gradu -tutkielmalla selvitettiin seniorigolfaajan pelaamisen ja muun liikunnan harrastamisen määrää. Selvitettiin seniorigolfaajan kokemuksia heidän terveydestään ja sitä, onko seniorigolfaajan pelaamisen useus yhteydessä koettuun terveyteen. Lisäksi tarkasteltiin sitä, eroavatko työikäisten ja eläkeikäisten ryhmät toisistaan pelaamisen määrässä ja muun liikunnan harrastamisen määrässä. Tutkimuksen aineistona käytettiin Suomen Golfliiton Terveysprofiiliaineistoa. Tähän tutkimukseen valittiin kaikki 54 vuotta täyttäneiden vastaukset (N=475). Aineisto analysoitiin SPSS 18 -ohjelmalla. Analyysit tehtiin frekvenssianalyysillä ja ristiintaulukoinnilla. Tulosten mukaan vähän pelaavia oli 23 % vastaajista. Eniten eli kohtalaisesti (21–40 golfkierrosta vuodessa) pelasi 26 % vastaajista. Aktiivipelaajia (41–60 golfkierrosta) oli 20 %, hyvin aktiivisti (61–80) pelaavia oli 11 %. Todella paljon pelaavien (yli 80 kierrosta) määrä oli 20 %. Talviajalla yli 50 % aktiivisesti, hyvin aktiivisesti ja todella paljon pelaavien ryhmässä harrasti muuta liikuntaa terveysliikunnan suositusten mukaiseksi, sen sijaan vähän pelaajien joukossa oli melkein 50 % niitä, jotka eivät harrastaneet riittävästi liikuntaa talvella. Kaiken kaikkiaan seniorigolfaajista noin puolet harrasti liikuntaa terveysliikuntasuositusten mukaisesti. Näyttää siltä, että mitä aktiivisemmin ikääntyvä ihminen pelaa kesällä golfia, sitä aktiivisemmin hän harrastaa talvella muuta hengästymiseen johtavaa liikuntaa. Golfkierrosten sekä koetun terveyden välillä oli yhteys niin, että ne, joilla oli suurimmat golf kierrosmäärät, kokivat terveytensä hyväksi. Huonoksi terveytensä koki alle 2 % vastaajista. Työikäisten ja eläkeikäisten ryhmät eivät eronneet merkittävästi toisistaan. Ikääntyvät ihmiset jotka harrastavat golfia kokevat itsensä terveemmiksi kuin ikätoverinsa. Seniorigolfaajista noin puolet on aktiivisia liikunnan harrastaja ympäri vuoden. Säännöllistä golfin pelaamista yhdessä muun liikunnan harrastamisen kanssa voidaan pitää ikääntyvälle ihmiselle terveyttä edistävänä liikuntana.fi
dc.description.abstractGolf as a physical exercise of an ageing person Marsalo Tarja Master`s Thesis Univesrsity of Jyväskylä, Faculty of Sport and Health Sciences, Department of Health Sciences , Gerontology and Public Health Spring 2013 40 pages In Finland, there are about 40 000 senior golf players and, in the future, playing golf may increase significantly when the baby boomers retire. The objective of this master’s thesis was to research the quantity of playing golf and other physical activities among senior golf players. Furthermore, the health experiences of the senior golf players were investigated and if there were a relationship between the quantity of playing and health experienced. In addition, the aim was to find out if there were a difference in quantity between playing golf and other physical exercising among the people of working age and retired people. The material for the research was obtained from the Health Profile Material of the Finnish Golf Association. This research includes all the answers of respondents aged 54 years and beyond (N=475). The material was analysed with the SPSS 18 software. The analyses were completed by frequency analysis and cross tabulation. According to the results, 23 % of the respondents played golf a little. The largest group consisting of players with moderate golfing frequency (21-40 golf rounds per year) comprised 26 % of the respondents. The respective figure for active players (41-60 golf rounds) was 20 % and 11% were very active players (61-80). Of the total, 20 % were extremely heavy players, that is, most dedicated (over 80 rounds). In winter, more than 50 % of the golf players within the groups of active, very active, and most dedicated players were engaged in other physical exercising, in accordance with the Finnish recommendations for health enhancing physical activity. Instead, among those who played less, almost 50 % of the players were not sufficiently physically active during the wintertime. On the whole, about half of the senior golf players were involved in physical activity, according to the recommendations of health exercising. It seems that the more actively an ageing person plays golf in summer, the more actively he or she is interested in other physical activities causing intensified breathing in winter. There was a connection between the number of golf rounds and how respondents experienced their health. Those with higher numbers of golf rounds felt their health to be good. Fewer than 2 % of the golf players considered their health to be poor. There was no significant difference between the groups of working aged and retired respondents. Ageing people, who are interested in golf, feel healthier than their coevals. About half of the senior golf players are physically active all year round. Playing golf regularly, together with other physical exercising, can be considered to be a physical exercise that promotes health. Key words: ageing people, golf, experience of health, health enhancing physical activityen
dc.format.extent40 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherikääntynyt ihminen
dc.subject.othergolf
dc.subject.otherterveyden kokeminen
dc.subject.otherterveysliikunta
dc.titleGolf ikääntyvän ihmisen liikuntaharrastuksena
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201303181341
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.date.updated2013-03-18T17:19:08Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysoikääntyminen
dc.subject.ysogolf
dc.subject.ysoterveys
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoterveysliikunta


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record