Show simple item record

dc.contributor.authorLehtinen, Nette
dc.date.accessioned2013-03-08T08:26:09Z
dc.date.available2013-03-08T08:26:09Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1255668
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41032
dc.description.abstractToimintaympäristön seuranta on aktiivista tietämyksen luomista yritystä ympäröivästä toimintakentästä. Toimintaympäristön seuranta koostuu informaation keräämisestä, prosessoinnista, analysoinnista ja hyödyntämisestä. Jalostamalla irtonaista dataa ja informaatiota yritykselle merkitykselliseksi tietämykseksi, on mahdollista tukea yrityksen päätöksentekoa ja toiminnan suunnittelua. Ennakoiva ja strateginen toimintaympäristön seuranta on näin ollen tarkoituksenmukaista, yrityksen nykytilan ja tulevaisuuden huomioon ottavaa toimintaa, jolla pyritään yrityksen kannattavuuden ja jatkuvuuden varmistamiseen pidemmällä aikavälillä. Tutkimuksen tarkoituksena on luoda ymmärrystä strategisen ja ennakoivan toimintaympäristön seurannan merkityksestä ja nykytilasta suomalaisten suuryritysten kontekstissa. Tämän lisäksi tutkimuksen avulla pyritään osoittamaan, mitä kehittämistarpeita toimintaympäristön prosesseihin ja tietojärjestelmiin liittyy. Tutkimus on siis sekä deskriptiivinen kuvaus toimintaympäristön seurannan merkityksistä ja käytännöistä että normatiivinen alusta seurantatyön kehittämiselle ja jatkotutkimukselle. Tutkimuksen teoriaosuuden tarkoituksena on rakentaa kattava kokonaiskuva toimintaympäristön seurannan hajanaisesta teoriakentästä. Tätä kuvausta luodaan toimintaympäristön seurannan tasojen uudelleen määrittelyllä ja hahmottelemalla johtavien toimintaympäristön seurannan teorioiden eli BI:n, MI:n ja SI:n suhdetta toisiinsa. Toimintaympäristön seuranta toimii yläkäsitteenä, joka sisältää edellä mainittujen johtavien teorioiden lisäksi niiden suomennokset, kuten liiketoimintatiedon hallinnan. Toimintaympäristön seurannan kokonaisuutta on pyritty selventämään myös yhdistämällä useita erilaisia seurannan teorioita yhtenäiseksi prosessikuvaukseksi. Tutkimuksen aineisto koostuu suomalaisten suuryritysten strategiajohtajien teemahaastatteluista. Aineistoa on analysoitu laadullisesti keskittymällä haastatteluissa merkittäviksi nousseisiin teemoihin ja käsittelemällä niitä olemassa olevaan teoriaan ja tutkimukseen peilaten. Tutkimus luo ajankohtaista tietämystä haastateltujen suomalaisten suuryritysten toimintaympäristön seurannan nykytilasta ja kehitystarpeista. Se auttaa ymmärtämään toimintaympäristön seurannan suhdetta strategiaan, strategiseen päätöksentekoon ja ennakoinnin menetelmiin. Tutkimuksen avulla on lisäksi pystytty kuvaamaan seurannan organisoitumista, jatkuvuuden luonnetta ja seurannan kohteiden määrittelyä. Tutkimustulosten mukaan makro- ja toimialaympäristön seurantaa pidetään erittäin merkittävänä yrityksen menestymisen kannalta. Toimintaympäristön systemaattinen seuranta ja sille osoitetut resurssit ovat lisääntyneet huomattavasti viimeisten vuosien aikana ja vain hyvin harvoja strategisia päätöksiä tehdään ilman toimintaympäristön seurannasta noussutta informaatiota ja tietämystä. Myös tulevaisuutta kartoittavan ennakoinnin ja sen menetelmien arvostus on noussut viime vuosien aikana. Kuitenkin strategiajohtajat kokevat, että ennakoivan toimintaympäristön seurannan menetelmät tai niiden käyttö ei ole vielä kehittynyt riittävän korkealle tasolle. Ennakoivalta toimintaympäristön seurannalta toivotaan etenkin jatkuvuutta, systemaattisuutta ja linkittymistä strategiseen päätöksentekoon. Ennakoinnin lisäksi toimintaympäristön seurannan suurimpina haasteina pidetään informaation suurta määrää, informaation jalostamista, yrityksen sisäisen tietämyksen jakamista, liiallista menneisyyden ja nykyhetken painottumista sekä vanhentuneita ajatusmalleja.fi
dc.format.extent105 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othertoimintaympäristön seuranta
dc.subject.otherintelligence
dc.subject.otherennakointi
dc.subject.otherstrategisuus
dc.subject.othersuomalaiset suuryritykset
dc.subject.otherhaastattelututkimus
dc.titleStrateginen ja ennakoiva toimintaympäristön seuranta : suomalaisten suuryritysten strategiajohtajien näkemyksiä toimintaympäristön seurannan merkityksestä, nykytilasta ja kehittämisestä
dc.title.alternativeSuomalaisten suuryritysten strategiajohtajien näkemyksiä toimintaympäristön seurannan merkityksestä, nykytilasta ja kehittämisestä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201303081306
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineJohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineManagement and Leadershipen
dc.subject.methodHaastattelututkimus
dc.date.updated2013-03-08T08:26:09Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi20424
dc.subject.ysotoimintaympäristö
dc.subject.ysoennakointi
dc.subject.ysosuuryritykset
dc.subject.ysobusiness intelligence
dc.subject.ysoSuomi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record