Show simple item record

dc.contributor.authorMarttinen, Rosemari
dc.contributor.authorPaukkunen, Jussi
dc.date.accessioned2013-01-28T16:01:23Z
dc.date.available2013-01-28T16:01:23Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1245457
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40777
dc.description.abstractMarttinen, R. & Paukkunen, J. 2013. ”Kuularata – Hauskempi kuin löylykauha” Ongelmanratkaisuprojektin soveltuvuus teknologiakasvatukseen perusopetuksessa. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma, 65 sivua. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää luokanopettaja- ja erityisopettajaopiskelijoiden käsityksiä kuularataprojektin soveltuvuudesta teknologiakasvatukseen perusopetuksessa. Tarkoitus oli myös tarkastella kuularataprojektia tutkimustiedon valossa siihen keskeisesti liittyvien käsitteiden, ongelmanratkaisun ja yhteistoiminnallisen oppimisen osalta, jotka nousevat esille Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 (POPS 2004) opetuksen toteuttamista ohjaavissa suuntaviivoissa ja tavoitteissa. Tutkimuksessa pyrittiin arvioimaan soveltuuko kuularataprojekti teknologiakasvatukseen kehittämällä juuri niitä ominaisuuksia, joita ihmiseltä vaaditaan tulevaisuudessa teknologisessa ympäristössä, ja joihin teknologiakasvatus tähtää. Aineisto kerättiin lomakekyselyllä luokan- ja erityisopettajaksi opiskelevilta opiskelijoilta, jotka kävivät opintoihinsa pakollisena kuuluvan teknologiakasvatuksen ja teknisen työn -kurssin vuosina 2009-2011. Kurssiin liittyvänä projektina opiskelijat toteuttivat kuulara-taprojektin, jonka päätteeksi he täyttivät kyselylomakkeet. Kyselyyn vastasi yhteensä 207 opiskelijaa. Tutkimuksen mukaan suurin osa opiskelijoista pitää kuularataprojektia alakouluun soveltuvana oppimisprojektina. Opiskelijoiden mielipiteiden perusteella kuularataprojekti on monipuolinen ja sovellettavissa eritasoisille oppilaille. Tutkimustiedon pohjalta kuularataprojekti tuo teknolo-gian eri ulottuvuuksia esiin, mikä tapahtuu opetussuunnitelman oppimisympäristölle ja työtavoille asettamien tavoitteiden mukaisesti (POPS 2004). Kuularataprojektin voi nähdä oppilaiden tietoja ja taitoja kokoavana ja soveltavana projektina, jossa oppilaat ovat aktiivisia toimijoita teknologisessa prosessissa. Projekti motivoi oppilaita leikkimielisyydellään kehittäen samalla heidän ongelmanratkaisutaitojaan, mikä tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden ryhmäläisten kanssa. Kuularataprojektin toteutus on linjassa myös teknologikasvatuksen parantamiseksi ehdotettujen pedagogisten lähestymistapojen kanssa (UPDATE 2010).fi
dc.format.extent64 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherOngelmanratkaisu
dc.subject.otherteknologiakasvatus
dc.subject.otherperusopetus
dc.subject.otheryhteistoiminnallinen oppiminen
dc.title"Kuularata - hauskempi kuin löylykauha" : ongelmanratkaisuprojektin soveltuvuus teknologiakasvatukseen perusopetuksessa
dc.title.alternativeOngelmanratkaisuprojektin soveltuvuus teknologiakasvatukseen perusopetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201301281130
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2013-01-28T16:01:23Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoongelmanratkaisu
dc.subject.ysoteknologiakasvatus
dc.subject.ysoperusopetus
dc.subject.ysoyhteistoiminnallinen oppiminen
dc.subject.ysoteknologia
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record