Show simple item record

dc.contributor.authorKemppainen, Ilkka
dc.date.accessioned2012-12-20T09:08:43Z
dc.date.available2012-12-20T09:08:43Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1240832
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40600
dc.description.abstractKANSALAISJÄRJESTÖJEN ROOLI EUROOPAN UNIONIN SIVIILIKRIISINHALLINNASSA Siviilikriisinhallinta osana Euroopan unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa realismin viitekehyksestä Ilkka Kemppainen Valtio-oppi/kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma Pro gradu-tutkielma Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto Ohjaaja: Pertti Lappalainen Syksy 2012 sivumäärä: 120 sivua Tutkimuksen tehtävänä on selvittää, mikä kansalaisjärjestöjen rooli on osana Euroopan unionin siviilikriisinhallintaa. Tarkoituksena on tarkastella siviilikriisinhallintaa osana Euroopan unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa realismin viitekehyksestä. Käytän tutkimuksessani E.H. Carrin realismia, jota täydennän Rikka Kuusiston retoriikan tutkimuksen teorialla ja Patrick Jacksonin selviöillä. Tutkimuksen näkökulma Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan on realismin mukainen ja sitä kautta kriittinen. Tutkimuksen aineistona ovat EU:n siviilikriisinhallinnan voimavarojen luomisen historian varrella julkaistut viralliset asiakirjat yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalta. Aineiston analysointiin käytän kvalitatiivista menetelmää. Olen jäsennellyt aiheeni kolmeksi kokonaisuudeksi. Ensin tarkastelen pääpiirteissään EU:a kokonaisuutena ja erityisesti sen yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Pyrin osoittamaan, että valta tehdä päätöksiä EU:ssa on vain jäsenvaltioilla. Tämän lisäksi selvitän mitä siviilikriisinhallinta EU:ssa on. Toiseksi tarkastelen kansalaisjärjestöjen siviilikriisinhallintaa. Tarkoitukseni on selvittää, mitä kansalaisjärjestöjen siviilikriisinhallinta on ja millaisena ne näkevät oman toimijuutensa osana EU:n siviilikriisinhallintaa. Tämän jälkeen vertaan EU:n ja kansalaisjärjestöjen näkemyksiä siviilikriisinhallinnasta ja pyrin löytämään niistä mahdollisia yhteneväisyyksiä. Kolmantena ja tärkeimpänä kokonaisuutena tarkastelen EU:n siviilikriisinhallinnan voimavarojen luomisen aikana tuotettuja EU:n siviilikriisinhallinnasta kertovia asiakirjoja. Tarkoitukseni on selvittää, mitä nämä asiakirjat kertovat yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, siviilikriisinhallinnasta, valtioista ja kansalaisjärjestöistä. Kvalitatiivisen menetelmän avulla kiinnitän huomiotani myös siihen, miten näistä kokonaisuuksista puhutaan ja mitä se kertoo toimijoiden rooleista ja suhteista sekä siviilikriisinhallinnan kokonaisuudesta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että EU:a voi oikeutetusti pitää ensisijaisesti valtioiden välisen yhteistyön foorumina ja sen yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja siviilikriisinhallintaa valtioiden välisen yhteistyön aloina. Kansalaisjärjestöillä ei ole merkittävää roolia osana EU:n siviilikriisinhallinnan kokonaisuutta. Parhaimmillaankin kansalaisjärjestöjen rooli on EU:n toimintaa tukevaa. Toimintaa tukeva osallisuus on kuitenkin mahdollista vain, mikäli EU katsoo sen itselleen hyödylliseksi.fi
dc.format.extent120 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherEuroopan unioni
dc.titleKansalaisjärjestöjen rooli Euroopan unionin siviilikriisinhallinnassa : siviilikriisinhallinta osana Euroopan unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa realismin viitekehyksestä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201212203383
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineValtio-oppifi
dc.contributor.oppiainePolitical Scienceen
dc.date.updated2012-12-20T09:08:43Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi208
dc.subject.ysosiviilikriisinhallinta
dc.subject.ysorealismi
dc.subject.ysoretoriikka
dc.subject.ysokansalaisjärjestöt
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record