Show simple item record

dc.contributor.authorSavolainen, Taija
dc.date.accessioned2012-12-07T10:50:55Z
dc.date.available2012-12-07T10:50:55Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1239836
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40549
dc.description.abstractVarhainen puuttuminen on ollut varhaiskasvatuksessa jo pitkään yhtenä toiminta-ajatuksena, ja perusopetuslain muutos vuonna 2010 toi esiopetukseen uuden tukimuodon, tehostetun tuen. Oppimisvaikeudet ovat yksi osa-alue, johon varhaisen puuttumisen ja tehostetun tuen avulla voitaisiin vaikuttaa. Tässä pro gradu -tutkimuksessa selvitettiin oppilashuollon asiantuntijoiden käsityksiä tehostetusta tuesta esiopetuksessa sekä näkemyksiä oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn keskittyvästä ideaalimallista. Tutkimus on laadullinen tutkimus ja siinä käytettiin fenomenografista tutkimusotetta. Tutkittavien joukko muodostui yhdeksästä oppilashuollon asiantuntijasta, joita haastateltiin teemahaastatteluin syksyllä 2010. Haastattelut analysoitiin fenomenografisella tutkimusotteella. Oppilashuollon asiantuntijoiden käsitykset tehostetusta tuesta jakaantuivat neljään kuvauskategoriaan, joita olivat 1) työntekoon liittyvät muutokset, 2) muutoksen vastaanotto, 3) sijoittaminen tukiportaikossa sekä 4) lapsi tuen saajana. Oppilashuollon asiantuntijoiden käsitykset ideaalimallista, joka keskittyisi oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn, jakaantuivat myös neljään kuvauskategoriaan: 1) ajatuksiin konkreettisesta toteutuksesta, 2) varhaisen tuen näkökulmaan, 3) ideaalimallin toteutumisen ehtoihin sekä 4) ideaalimallin ajatuksen vastaanottoon. Tutkimuksen johtopäätöksinä voidaan todeta, että tehostettu tuki esiopetuksessa tarvitsee selkeämpää määrittelyä käytännön toteuttamisen osalta. Esiin nousi monimuotoisia ja toisistaan poikkeavia käsityksiä: vahvojen näkemyksien ohella esitettiin jäsentymättömämpiä käsityksiä tehostetusta tuesta. Tehostetun tuen käytäntö voisi puuttua esimerkiksi oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn, johon haastateltavat hahmottelivat ideaalista toimintamallia. Oppilashuollon asiantuntijoiden käsitysten perusteella varhainen tunnistaminen ja tuki olisi tarpeen jo ennen esiopetusikää. Ideaalimallin toteuttaminen vaatisi vahvaa muutosjohtamista sekä resursseja. Tutkimustulokset haastavat varhaiskasvatuksen ammattilaiset kehittelemään selkeämpää ja yhteneväisempää mallia esiopetuksen tehostetuntuen käytännön toteuttamiselle. Ammattitaitoisen varhaiskasvatushenkilöstön koulutuksella ja täydennyskoulutuksella voimme osaltamme vastata tähän tarpeeseen. Myös varhaisempi puuttuminen oppimisvaikeuksiin ja varhainen tukeminen oppimisvaikeuksia kohdatessa vaativat osaajiksi varhaiskasvatuksen ammattilaisia.fi
dc.format.extent83 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheresiopetus
dc.subject.othertehostettu tuki
dc.subject.otheroppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy
dc.subject.otherkäsitykset
dc.subject.othervarhainen puuttuminen
dc.subject.othervarhainen tuki
dc.titleTehostettu tuki ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyn ideaalimalli esiopetuksessa : oppilashuollon asiantuntijoiden käsityksiä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201212073317
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.subject.methodFenomenografia
dc.date.updated2012-12-07T10:50:55Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysoesiopetus
dc.subject.ysooppimisvaikeudet
dc.subject.ysoennaltaehkäisy
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysovarhainen puuttuminen
dc.subject.ysovarhainen tuki
dc.subject.ysooppilashuolto


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record