Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorMarin, Jaana
dc.date.accessioned2012-12-03T20:01:50Z
dc.date.available2012-12-03T20:01:50Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1239634
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40517
dc.description.abstractTutkielmani keskittyy hyperkorrektiudeksi kutsuttuun sosiolingvistiseen ilmiöön. Hyperkorrektiutta esiintyy kirjoitetussa, mutta ennen kaikkea puhutussa kielessä, ja siihen päädytään kielenkäyttötilanteissa, joissa puhuja tuntee epävarmuutta omasta kielitaidostaan yhteiskunnassa vallalla olevaan hyvän kielen normiin nähden. Hyperkorrektiuden lähtökohtana on siis se, että yhteiskunnassa oletetaan pidettävän normina tiettyä kielen varianttia tai rekisteriä, jonka mielletään olevan muihin kielen variantteihin ja rekistereihin nähden ”oikeampaa” tai ”parempaa”. Kun kielen puhuja, olipa kyseessä sitten kieltä äidinkielenään tai vieraana kielenä puhuva, joutuu tilanteeseen, jossa hänen tulisi mielestään käyttää tämän ”paremman” normin mukaista kieltä, mutta jonka rakenteista tai muodoista hän ei välttämättä ole tarpeeksi tietoinen, hän saattaa sortua hyperkorrektiuteen käyttäessään kyseisen normin mukaisia muotoja väärin tai väärässä tilanteessa. Tutkielmassani hyperkorretismit jaetaan ”objektiivisiin” ja ”subjektiivisiin” sen mukaan, onko kyseessä hyperkorrektiudesta johtuva selkeä kielioppivirhe, vai samasta syystä aiheutunut kontekstiinsa sopimaton sana- tai rakennevalinta. Tämän tutkielman aiheena on hyperkorrektiuden esiintyminen kirjallisissa dialogeissa, joista esimerkkinä olen valinnut sarjakuvien dialogit. Tutkin hyperkorrektiutta neljän eri tekijän kahdeksassa eri sarjakuva-albumissa, joiden julkaisuajankohdat ovat vuodesta 1970 aina vuoteen 2000 asti. Kolme teoksista kuuluu Edgar P. Jacobsin sarjaan Blake et Mortimer, kaksi albumia kuuluu Jacques Martinin Lefranc-sarjaan, kaksi albumia Roger Leloup'n sarjaan Yoko Tsuno, ja yksi albumi on Yves Senteltä, sen aiheena on myöskin Blake et Mortimer. Vaikka hyperkorrektiutta esiintyy erityisesti puhutussa kielessä, oli mielenkiintoista tutkia, kuinka paljon sen vaikutus näkyy myös kirjallisuudessa, kun on tarkoitus kuvata puhetta. Sarjakuvat valitsin tutkimusaiheeksi juuri siksi, että niissä esiintyy paljon dialogeja. Tutkielmassani esittelen ensin hyperkorrektiuden käsitettä yhtäältä kieliopillisena, toisaalta sosiolingvistisenä ilmiönä. Lisäksi erittelen analyysini kannalta tärkeän jaon ”objektiivisiin” ja ”subjektiivisiin” hyperkorrektismeihin. Tätä teoriaosuutta seuraa lyhyt kielioppikatsaus, jossa esittelen ne kielen osa-alueet, joissa esiintyviä hyperkorrektismeja tässä tutkielmassa analysoidaan. Tähän tutkielmaan olen valinnut hyperkorrektismit kysymyslauseissa sekä vaihtelussa pronominien cela ja ça välillä. Lopuksi tutkielmassani analysoidaan tutkittavina olevien albumien hyperkorrektismeja alkuosan teorioiden pohjalta.fi
dc.format.extent60 sivua
dc.language.isofre
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersosiolingvistiikka
dc.subject.otherkielentutkimus
dc.subject.otherranskan kieli
dc.subject.otherpuhekieli
dc.titleL'hypercorrection dans les dialogues de bandes dessinées
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201212033289
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineRomaaninen filologiafi
dc.contributor.oppiaineRomance Philologyen
dc.date.updated2012-12-03T20:01:51Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi307
dc.subject.ysososiolingvistiikka
dc.subject.ysokielentutkimus
dc.subject.ysoranskan kieli
dc.subject.ysopuhekieli


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot