Show simple item record

dc.contributor.authorLepistö, Antti
dc.date.accessioned2012-11-19T10:23:44Z
dc.date.available2012-11-19T10:23:44Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1234821
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40359
dc.description.abstractLisensiaatintutkimukseni käsittelee Herbert Marcusen poliittisen toiminnan tyyliä. Keskityn Frankfurtin koulun kriittisen teorian edustajana ja uuden vasemmiston opiskelijaradikaalien isähahmona suosioon nousseen Marcusen poliittiseen agentuuriin hänen intellektuaalisen ee-toksensa ymmärtämisen perspektiivistä. Marcusen suoran toiminnan aktivismia enemmän tut-kielmani painottaa poliittisen kielenkäytön avulla yhteiskunnalliseen muutokseen ja uuden va-semmiston muotoutumiseen vaikuttamaan pyrkinyttä ”teoreettista aktivismia”. Intellektuaalista eetosta ja disipliiniä ilmentäneen poliittisen tyylin intentioiden ja motiivien tulkitsemisen suh-teen korostan vaatimusta ymmärtää kriittisen teorian ja negatiivisen filosofian marcuselaisia sovelluksia. Poliittinen tyyli merkitsee valintoja osallistumisen ja sitoutumisen kysymysten, projektiivisten ajatteludisipliinien seuraamisen, poliittisen agentuurin representoimista koske-van harkinnan suhteen, eikä sen ymmärtäminen onnistu pelkästään yksittäisten keskustelujen puheenvuoronomaisuuteen keskittyvän retorisen luennan avulla. Väitän, että Marcusen tapauk-sessa intellektuaalisen poliittisen tyylin vaarinoton avulla voidaan lähestyä usein hänen teoreet-tisen kuivaan asiantuntijamaisuuden ja antiretorisuuden verhoon piilotettua retoriikkaansa. Var-sinkin Marcusen poliittisessa kieliopissa ilmenevän, ”deklaratiiviseksi tosiasiaretoriikaksi” ni-mittämäni retorisen otteen teoria- ja käsitepolitikoiva voimankäyttö kytkeytyy, ei pelkästään grafemaattisilta stylistiikoiltaan vaan myös laaduiltaan, intentioiltaan, ja motiiveiltaan, Marcu-sen käsitykseen kriittisen teorian käytännöllisestä intellektuaalisesta disipliinistä. Marcuse yritti politisoida kriittisen teorian ohjelman ja suhtautumisasenteen osaksi uuden va-semmiston subversiivista käytäntöä. Tämän hän yritti tehdä tyylillä, joka noudattelisi hänen omaa käsitystään kriittisen intellektuellin yhteiskunnallisesta roolista ja toimijuudesta. Perspek-tivististä luentaani johdattelevina ensiaskeleina toimivat intellektuaalihistoriasta, teorioilla ja käsitteillä politikoinnista sekä puhumalla tekemisen kielifilosofisista teorioista räätälöimäni tulkinnat, jotka määrittelevät tutkimustemperamenttini tekstuaalisia kohdealoja ja luentaorien-taatioita. Lukutapani on tutkimuskohteelleni spesifi sovellus, jonka avulla pääsen tarkastele-maan Frankfurtin koulun traditioon tukeutuvien ajattelijoiden poliittisen toiminnan ominaislaa-tuisuutta sekä esittämään, etteivät politiikan tutkijoidenkaan hehkuttamat yksittäiset ja kankeat metodologiset praktiisit ole kovin tarpeellisia ainakaan tämän tradition poliittista tyyliä käsitte-leviin kysymyksiin syvennyttäessä.fi
dc.format.extent212 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherMarcuse, Herbert
dc.title"I neighter advocate nor give up" : tutkimus "uuden vasemmiston isän" poliittisesta tyylistä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201211193022
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotLisensiaatintyöfi
dc.type.ontasotLicentiate thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineValtio-oppifi
dc.contributor.oppiainePolitical Scienceen
dc.date.updated2012-11-19T10:23:44Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi208
dc.subject.ysovasemmistolaisuus
dc.subject.ysopolitiikka
dc.subject.ysoradikalismi
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record