Show simple item record

dc.contributor.authorVantola, Noora
dc.date.accessioned2012-11-10T09:20:30Z
dc.date.available2012-11-10T09:20:30Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1234564
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40234
dc.description.abstractHelsingin Tyttöjen Talo perustettiin vuonna 1999 kehittämään sukupuolisensitiivistä sosiaalista nuorisotyötä ja naistietoista tyttötyötä. Helsingin Tyttöjen Talolla toimii va-paaehtoisia naisia isosiskoina, joiden tarkoituksena on olla talolla käyvien 10- 28-vuotiaiden tyttöjen ja naisten tukena. Tyttöjen Talo järjestää vapaaehtoisilleen säännöllistä toiminnanohjausta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa vapaaehtoisten naisten kokemuksia Tyttöjen Talon toiminnanohjauksesta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten toiminnanohjaus tukee naisten vapaaehtoisena toimimista sekä miten toiminnanohjaus tukee vapaaehtoisten omaa naistietoisuutta. Tutkimuksen kohteena oli kuusi Tyttöjen Talolla vapaaehtoisena toimivaa naista. Tutkimus oli tutkimusotteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen. Tutkimuksen tavoitteena oli tuoda esiin tutkittavien omia kokemuksia, mistä syystä tutkimusmenetelmäksi valikoitui teemahaastattelu. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina Tyttöjen Talolla keväällä 2010. Haastatteluissa käsiteltyjä teemoja olivat yksilötoiminnanohjaus, ryhmätoiminnanohjaus, naistietoisuus sekä toiminnanohjauksen tuki vapaaehtoisena toimimiselle. Aineiston analyysi toteutettiin teemoittelemalla. Tutkimuksen tulosten mukaan toiminnanohjaus tukee sekä vapaaehtoisena toimimista Tyttöjen Talolla että vapaaehtoisten omaa naistietoisuutta. Toiminnanohjaustilanteet koettiin keskustelufoorumeina, joissa vapaaehtoisilla on mahdollisuus jakaa omia kokemuksiaan, saada tukea toisilta vapaaehtoisilta ja auttaa omilla kokemuksilla myös muita. Toiminnanohjaajan rooli koettiin merkittävänä tunnelman luomisen ja Tyttöjen Talon toimintatapojen selkiinnyttämisen kannalta. Vapaaehtoisille oli erityisen tärkeää tieto siitä, että he toimivat vastuullisesti ja oikein, Tyttöjen Talon toimintalinjojen mukaisesti. Toiminnanohjaus nähtiin myös foorumina pohtia omaa naiseutta ja moninaisia naisena elämisen tapoja nyky-yhteiskunnassa. Tyttöjen Talon toiminnanohjausta vapaa-ehtoiset halusivat kehittää siten, että toiminnanohjauskerroilla olisi keskusteluissa jokin laajempi teema. Merkittävimpinä toiminnanohjauskertoina pidettiin sellaisia kokoontu-misia, joissa vapaaehtoiset olivat saaneet käytännönläheistä tietoa ja tukea vapaaehtoisena toimimiseen.
dc.format.extent83 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherTyttöjen Talo
dc.titleToiminnanohjaus vapaaehtoisen tukena : Helsingin Tyttöjen Talon vapaaehtoisten naisten kokemuksia toiminnanohjauksesta
dc.title.alternativeHelsingin Tyttöjen Talon vapaaehtoisten naisten kokemuksia toiminnanohjauksesta
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201211102921
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2012-11-10T09:20:30Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysovapaaehtoisuus
dc.subject.ysovapaaehtoistyö
dc.subject.ysotoiminnanohjaus
dc.subject.ysosukupuolisensitiivisyys
dc.subject.ysotyttötyö
dc.subject.ysonuorisotyö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record