Show simple item record

dc.contributor.authorHassinen, Anni
dc.date.accessioned2012-10-25T05:40:24Z
dc.date.available2012-10-25T05:40:24Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1233225
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40083
dc.description.abstractTutkielman tavoitteena on tarkastella työn epävarmuutta ja selvittää sen yhteyttä palkansaajien työviihtyvyyteen. Tarkastelun taustalla on keskustelu työelämän muutoksesta ja erityisesti työn epävakaistumisesta ja epätyypillisen työn lisääntymisestä. Siitä, onko työn epävarmuus lisääntynyt, ei vallitse tutkijoiden keskuudessa yksimielisyyttä, mutta asiaa tutkineet tuntuvat olevan samaa mieltä siitä, että työn epävarmuudella on kielteisiä seurauksia niin työntekijälle kuin työorganisaatiolle. Työn epävarmuus tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että työntekijä ei koe työtilannettaan niin turvalliseksi kuin toivoisi. Tämän tutkielman aineistossa työn epävarmuus määritellään irtisanomisen ja/tai työttömyyden uhan kokemiseksi. Tutkielmassa haetaan vastausta kahteen tutkimuskysymykseen: (1) Miten työpaikan objektiivinen tilanne on yhteydessä työn epävarmuuden ja työviihtyvyyden kokemiseen? (2) Miksi osa epävarmoista työntekijöistä kokee epävarmuuden heikentävän työviihtyvyyttään ja osa ei? Aineistona toimii Tilastokeskuksen Työolotutkimus 2008 -aineisto. Tutkimusmenetelminä on käytetty ristiintaulukointia ja logistista regressioanalyysia. Tulokset osoittavat, että työpaikan objektiivista tilannetta kuvaavat toimiala, työpaikan taloudellinen tilanne, henkilöstömäärän kehitys ja omistussuhteiden muutokset ovat yhteydessä työn epävarmuuden kokemiseen ja työssä viihtymiseen. Epävarmuutta koetaan ja pidetään haittana työviihtyvyydelle erityisesti teollisuudessa ja työpaikoilla, joiden taloudellinen tilanne on heikko, joissa henkilöstöä on vähennetty ja joissa on edessä omistussuhteiden vaihdos. Epävarmuuden ja työviihtyvyyden välistä suhdetta muokkaavat esimiesten tuki ja työsuhteen pysyvyys. Esimiesten tuki lieventää työn epävarmuuden työviihtyvyyttä heikentävää vaikutusta ja vakituisessa työsuhteessa työskentely verrattuna määräaikaisesti tehtävään työhön vahvistaa työn epävarmuuden kielteistä vaikutusta työssä viihtymiseen. Vaikka vakituiset reagoivat epävarmuuteen määräaikaisia voimakkaammin, tuloksesta ei voi vetää johtopäätöstä, että määräaikainen työ on epävarmuuden kannalta ongelmatonta: epävarmuus koskettaa verrattain useammin määräaikaisia kuin vakituisia. Tulosten perusteella työpaikoilla tulisi kiinnittää huomiota esimiestoimintaan, sillä tuen tarjoaminen epävarmassa tilanteessa olevalle työntekijälle voi hyödyttää yksilön lisäksi myös organisaatiota.fi
dc.format.extent71 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othertyö
dc.subject.otherepävarmuus
dc.subject.othertyöviihtyvyys
dc.subject.othertyöelämä
dc.titleTyön epävarmuus ja sen yhteys työviihtyvyyteen
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201210252780
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.date.updated2012-10-25T05:40:24Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysotyö
dc.subject.ysoepävarmuus
dc.subject.ysotyöntekijät
dc.subject.ysotyöviihtyvyys
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysotyöelämä
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record