Show simple item record

dc.contributor.authorLamberg, Suvi
dc.contributor.authorRouvinen, Jarmo
dc.date.accessioned2012-10-24T19:07:28Z
dc.date.available2012-10-24T19:07:28Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1233450
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40081
dc.description.abstractFysioterapeuttisen ohjauksen merkitys CP-vammaisen lapsen motoriseen oppimiseen monitasokirgisen leikkauksen jälkeen Suvi Lamberg & Jarmo Rouvinen Jyväskylän yliopisto, liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, terveystieteiden laitos, 2012 Fysioterapian pro gradu, 61 sivua, 1 liite Ohjaaja: Tohtori Arja Piirainen, Jyväskylän yliopisto, TtM Jaana Saarinen, HUS _______________________________________________________________________________ Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ohjauksen merkitystä CP-vammaisen lapsen motoriseen oppimiseen sekä miten motorisen oppimisen vaiheet näkyvät CP-vammaisen lapsen monitasokirurgisen leikkauksen jälkeisessä fysioterapiassa. Aikaisempien tutkimusten perusteella voidaan todeta, että havainnoiva palaute ja verbaaliset vihjeet ovat merkittävässä roolissa CP-vammaisen lapsen fysioterapeuttisessa ohjauksessa. Lapsen kuntoutumisen ohjaamisesta on kuitenkin vain vähän tietoa. Tutkimusartikkelit koskevat lähinnä lasten kuntoutuksen käytänteitä, määrää sekä vuorovaikutussuhteen muodostamista. Aineistona tutkimuksessa on viisi kuvanauhaa, joihin on tallennettu kymmenen erilaista fysioterapeutin ja yläkouluikäisen CP-vammaisen lapsen välisiä harjoitus- ja ohjaustilanteita. Tutkimuksen kohdejoukkona on kolme CP-vammaista lasta, joista kahdelle on tehty monitasokirurginen operaatio ja yksi heistä oli botox- hoidossa. Kaikki heistä kävivät leikkauksen jälkeisessä fysioterapiassa sairaalassa. Tutkimukseen mukaan otetut kuvaustilanteet kuvattiin vuonna 2010 ja sisälsivät fysioterapeutin antamaa ohjausta toimenpiteen jälkeen. Ohjaustilanteet analysoitiin diskurssianalyysin avulla. Taustalla tässä tutkimuksessa on diskurssin tarkoitus merkityssysteemeistä. Tutkimuksen tilanteita tarkastellessa merkityssysteemi muodostuu yksittäisistä merkityksistä. Tutkimuksessa vuorovaikutusta analysoitiin responsiivisen ulottuvuuden kautta. Tutkimuksen tuloksia tarkastellessa muodostui kokonaisuuksia, jotka etenivät Fitts & Posnerin motorisen oppimisen teoriaan pohjautuvien motorisen oppimisen vaiheiden kautta. Harjoitustilanteet etenivät matalassa alkuasennossa suoritetuista liikesuorituksista kohti vaikeampaa, vähemmän tukipinta- alaa vaativia motorisia liikesuorituksia. Tutkimuksesta kävi ilmi, että verbaalinen ohjaus on hallitsevaa CP-vammaisen lapsen monitasokirurgisen leikkauksen jälkeisessä fysioterapeuttisessa ohjauksessa, joka muuttuu lasta kannustavasta ja aktivoivasta ohjauksesta liikesuoritusten vaikeutuessa tarkkaan ohjeiden antamiseen sekä liikesuoritusten rytmittämiseen. Kinesteettinen ohjaus on pääosin liikkeen suuntaa ohjaavaa ja kevyesti tukevaa. Kinesteettinen ohjaus lisääntyy, kun liikesuoritukset tehdään seisten sekä kognitiivisessa motorisen oppimisen vaiheessa. Visuaalista ohjausta käytetään tukemaan liikesuorituksen onnistumista, kuntoutujan omien havaintojen kautta. Varhaisessa leikkauksen jälkeisessä vaiheessa fysioterapeutin ja CP-vammaisen lapsen välinen vuorovaikutus on asiakaslähtöistä ja individualistista.
dc.format.extent57 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othermotorinen oppiminen
dc.subject.otherCP-vamma
dc.subject.otherfysioterapeuttinen ohjaus
dc.titleFysioterapeuttisen ohjauksen merkitys CP-vammaisen lapsen motoriseen oppimiseen monitasokirurgisen leikkauksen jälkeen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201210242778
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFysioterapiafi
dc.contributor.oppiainePhysiotherapyen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2012-10-24T19:07:28Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50422
dc.subject.ysoCP-vammaiset
dc.subject.ysofysioterapia
dc.subject.ysomotoriikka
dc.subject.ysooppiminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record