Show simple item record

dc.contributor.authorPekkanen, Eveliina
dc.date.accessioned2012-10-23T11:25:41Z
dc.date.available2012-10-23T11:25:41Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1233077
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40065
dc.description.abstractAlempien toimihenkilöiden identifikaatiot -tutkielman tavoitteena oli analysoida, mihin ryhmiin tai luokkiin sosioekonomiselta asemaltaan alemmiksi toimihenkilöiksi luokitellut palkansaajat identifioituvat, ja millainen on heidän ammatillinen identiteettinsä sekä suhteensa omaan ammattiyhdistykseensä. Myös niitä tekijöitä, joita alemmat toimihenkilöt pitävät erottelevina muista sosioekonomisista ryhmistä, on pyritty ottamaan tarkasteluun. Alempia toimihenkilöitä tässä tutkielmassa edusti Toimihenkilöunioni TU ry.:n jäsenistö. Empiirinen aineisto hankittiin lomakekyselyllä. Aineisto kerättiin postitse lähetetyllä kyselylomakkeella toukokuussa 2006 ja koodattiin numeeriseen muotoon SPSS 13.0 for Windows-ohjelmalla. Kaikkiaan kyselylomake lähetettiin 750:lle Toimihenkilöunionin jäsenelle. Vastauksia palautui 242 kpl eli vastausprosentti oli 32. Perusjoukko oli Toimihenkilöunionin koko jäsenistö ja tutkimusjoukko kyselyyn vastanneet alemmat toimihenkilöt jäsenistöstä. Analysoitaviksi otettiin jäsenistöstä ainoastaan alempia toimihenkilöt edustavat jäsenet, joita oli 179 henkilöä (74 %) vastaajista. Alemmista toimihenkilöistä 59 % oli naisia ja 41 % miehiä. Vastanneiden alempien toimihenkilöiden keski-ikä oli 47 vuotta, 98 % oli kokoaikaisessa työsuhteessa ja 95 % vakituisessa työsuhteessa. Toimihenkilöunioni TU ry.:n jäsenistössä on havaittavissa selvä sukupuolittainen työnjako. Menetelminä on käytetty ristiintaulukointia, pääkomponenttianalyysia sekä frekvenssien tarkastelua ja vertailua. Tutkielmassa havaittiin, että alemmat toimihenkilöt kokevat saavansa vähemmän arvostusta ja palkkaa suhteessa työtehtäviensä vaativuuteen, erityisesti suhteessa ylempiin toimihenkilöihin. Silti oman työn hyvin hoitaminen on enemmistölle vastaajista tärkeää. Erottautumisessa oman työpaikan työntekijöistä nousee tärkeimmäksi tekijäksi työtehtävien vaativuus. Ammattiyhdistykseensä alemmat toimihenkilöt suhtautuvat lähinnä asiakassuhteena ja tärkeimpänä syynä jäsenyyteen nähdään työttömyysturva. Solidaarisuus tai jäsenyyden kokeminen velvollisuutena muita palkansaajia kohtaan ei ole tärkeää. Tulokset yhteiskuntaluokkaan identifioitumista osoittivat, että suurin osa alemmista toimihenkilöistä identifioituu keskiluokkaan. Seuraavaksi eniten alempien toimihenkilöiden joukossa on niitä, jotka eivät identifioidu mihinkään yhteiskuntaluokkaan.fi
dc.format.extent103 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherToimihenkilöunioni
dc.titleAlempien toimihenkilöiden identifikaatiot : kyselytutkimus Toimihenkilöunioni TU ry.:n jäsenistölle
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201210232759
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.date.updated2012-10-23T11:25:41Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysoammatti-identiteetti
dc.subject.ysotoimihenkilöt
dc.subject.ysososioekonominen asema
dc.subject.ysoyhteiskuntaluokat
dc.subject.ysoammattiyhdistykset
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record