Show simple item record

dc.contributor.authorSironen, Satu
dc.date.accessioned2012-10-22T12:48:40Z
dc.date.available2012-10-22T12:48:40Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1233062
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40057
dc.description.abstractTyöni tutkii viittomakielisen monikielisen perheen vanhempien kokemuksia perheensä ja lapsensa monikielisyydestä. Tavoitteena on selvittää, miten monikielisyyden resurssi ilmenee viittomakielisessä perheessä, jossa käytetään kahta eri viittomakieltä sekä kuinka vanhemmat kokevat perheensä monikielisyyden arjessa. Työn pyrkimyksenä oli saada vanhemmat reflektoimaan itseään heidän omien kokemustensa kautta ja antaa tukea lisäämällä vanhempien tietoisuutta perheensä monikielisyydestä. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on Bronfenbrennerin (1979) luoma ekologinen kehitysmalli. Ekologisessa teoriassa lapsen kasvuympäristö koostuu eritasoisista, sisäkkäisistä tasoista. Bronfenbrenner jakaa systeemit neljään tasoon: mikro-, meso-, ekso- ja makrosysteemiin. Mikrosysteemissä, jonka ympäristönä on koti, lapsen kehitykseen vaikuttavat ihmisten välinen vuorovaikutus sekä erilaiset muut toiminnat ja ihmisten roolit kyseisessä ympäristössä. Lähtökohtana työhön on, että perheen kielenkäytössä ja arjessa yksilöllinen prosessi kytkeytyy yhteisölliseen erilaisten suhteiden ja roolien kentässä (Mäntylä, Pietikäinen, Dufva 2009). Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus ja induktiivinen eli aineistolähtöinen. Tutkimukseni aineisto perustuu yhden perheen vanhempien kokemuksiin. Aineistonkeruumenetelmänä on käytetty aiemmin vähän käytettyjä metodeja eli vanhempien itsensä tuottaman visuaalisen aineiston ja teemahaastattelujen yhdistämistä. Tässä tutkimuksessa visuaalisena aineistona on vanhempien täyttämä kielipäiväkirja, joka sisälsi kolme eri tehtävää: kieliverkosto (mitä kieltä lapsi käyttää ja kenen kanssa), kielenkäyttötilanteet (missä tilanteissa lapsi käyttää eri kieliä) ja kelloaktiviteetti (lapsen päivänkulku - mitä kieliä lapsi käyttää vuorokauden aikana). Lisäksi kielipäiväkirja toimii havainnollistavana välineenä kuvaamaan lapsen ja perheen monikielistä arkea. Työssä on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että perheen monikielisyyteen vaikuttavat monet tekijät. Kieliverkostosta selviää, että lapsen ympärillä on viisi kieltä – kaksi viitottua kieltä ja kolme puhuttua kieltä, joiden lisäksi on vielä kahden kielen viitottua puhetta. Bronfenbrennerin kuvaamat systeemit kohtaavat perheen arjessa. Vanhempien kielitausta ja koulutus sekä asuinpaikan kieliolot ja yhteiskunnalliset palvelut vaikuttavat perheen kielivalintoihin ja aktiiviseen panostamiseen lapsen kasvamiseen monikieliseksi. Vanhemmat kokevat lapsensa monikielisyyden positiivisena voimavarana, mutta kielivalintojen tekeminen ei ole yksinkertaista.
dc.format.extent59 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othermonikielisyys
dc.subject.otherviittomakieli
dc.subject.otherresurssi
dc.subject.otherperhe
dc.subject.othervanhempien kokemukset
dc.subject.otherkielenkäyttö
dc.subject.otherkielivalinta
dc.titleViittova monikielinen lapsi : vanhempien kokemuksia viittomakielisen lapsen monikielisyydestä resurssina
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201210222751
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSuomalainen viittomakielifi
dc.contributor.oppiaineFinnish Sign Languageen
dc.date.updated2012-10-22T12:48:40Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi317
dc.subject.ysomonikielisyys
dc.subject.ysoviittomakieli
dc.subject.ysoresurssit
dc.subject.ysoperhe
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysokielenkäyttö
dc.subject.ysokielivalinnat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record