Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorSaarelainen, Aino
dc.date.accessioned2012-10-10T14:24:11Z
dc.date.available2012-10-10T14:24:11Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/39952
dc.description.abstractTieto foneemisten aakkosten hallinnan tasosta on olennaista, koska suullinen viestintä on tärkeässä osassa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 ja koska foneemisiin aakkosiin perustuvan opetusmetodin on todettu korjaavan väärinkäsityksiä kielen lausumisessa. Aiempi tutkimus on keskittynyt tutkimaan, millaiset ääntämisongelmat ovat tyypillisiä suomalaisille ja kuinka erilaisia lausumismalleja voidaan käyttää englannin opetuksessa. Kuitenkaan peruskoulun oppilaiden foneemisten aakkosten hallintaa ei ole aikaisemmin tutkittu. Tämä tutkimus selvittää, hallitsevatko kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset foneemiset aakkoset ja onko ikäryhmien välillä eroa hallinnan tasossa. Tutkimus vastaa seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 1. Onko kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten välillä eroa foneemisten aakkosen hallinnan tasossa? 2. Onko foneemisia aakkosia opetettu oppilaille? Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeella, johon vastasi 23 oppilasta 6. luokalta ja 18 oppilasta 9. luokalta. Aineistoa arvioitiin aiemman tutkimuksen valossa kiinnittäen erityistä huomiota yleensä suomalaisille vaikeina pidettyihin äänteisiin. Suurimmassa osassa kysymyksistä yhdeksäsluokkalaiset hallitsivat foneemiset aakkoset kuudesluokkalaisia paremmin, mutta kuudesluokkalaiset osoittivat erityistä tietoa yksittäisistä symboleista kuten schwa ə. Oppilaiden mukaan suurimmalle osalle oli opetettu reseptiivisiä taitoja foneemisissa merkeissä molemmissa ikäryhmissä. Tutkimus on arvokas tutkimuskentälle, koska se antaa tietoa, kuinka paljon foneemisia symboleita jo opetetaan peruskoulussa ja kuinka hyvin oppilaat jo ymmärtävät niitä. Tutkimuksella saavutettua tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi valittaessa sopivaa opetusmetodia Suomen peruskouluille.fi
dc.format.extent32
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherKielitiede
dc.subject.otherenglannin kieli
dc.subject.otheräänteet
dc.subject.otherperusopetus
dc.titleForeign language teaching : a comparison of performance of Finnish 6th and 9th graders
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201210102651
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.date.updated2012-10-10T14:24:11Z
dc.rights.accesslevelopenAccessen


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot