Show simple item record

dc.contributor.authorValta, Sofia
dc.date.accessioned2012-10-10T07:28:27Z
dc.date.available2012-10-10T07:28:27Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1232137
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/39942
dc.description.abstractValta, Sofia 2012. ”Taitava vieraan kielen oppija ja ylöspäin eriyttäminen alakoulun englannin opetuksessa”. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. 91 sivua, 4 liitettä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten alakoulussa englantia opettavat opettajat määrittelevät taitavan englannin oppijan sekä miten englannin opettajat eriyttävät opetustaan ylöspäin alakoulun englannin tunneilla. Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen ja aineistonkeruumuotona oli teemahaastattelu. Tutkimukseen osallistui yhteensä kuusi englannin opettajaa Pohjois-Savon ja Keski-Suomen alueelta ja tutkimusaineisto kerättiin helmikuun ja toukokuun välillä vuonna 2012. Haastattelumateriaali litteroitiin ja analysoitiin tämän jälkeen teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Tutkimuksen mukaan taitava englannin oppija on suunnitelmallinen, ahkera, hahmottaa kielen monimuotoisuuden, tuntee oppimisstrategioita, säännöstelee motivaatiotaan, sietää epävarmuutta, uskoo omiin taitoihinsa, haluaa kommunikoida vieraalla kielellä sekä toimii vastuullisesti ja itsenäisesti. Taitava oppija on yleensä sosiaalisesti lahjakas, jolloin hänestä on hyötyä muille oppilaille, koska taitava oppija toimii hyvänä esimerkkinä toisille oppilaille. Taitava oppija toimii myös opettajan apuna ja monipuolistaa luokkavuorovaikutusta. Taitava oppija on yleensä ennen kouluenglannin alkamista oppinut paljon englantia ympäristöstään. Hän on löytänyt kiinnostavia tapoja käyttää englantia vapaa-ajallaan ja englanti on tullut osaksi hänen persoonaansa. Englannin opettaja voi tukea kaikkien oppilaiden taitaviksi oppijoiksi kehittymistä opettamalla oppimisstrategioita heti englannin opintojen alusta alkaen ja luomalla turvallisen ja kannustuvan oppimisympäristön. Opettajat kuvasivat ylöspäin eriyttämistä vähemmän suunnitelmalliseksi ja intuitiivisemmaksi alaspäin eriyttämiseen verrattuna. Osa opettajista sanoi ylöspäin eriyttämisen olevan alaspäin eriyttämistä helpompaa edellyttäen, että opettaja kehittää tarpeeksi paljon ja riittävän haastavaa tekemistä taitavalle oppilaalle. Oppikirjojen materiaalin kuvattiin olevan nykyään laadukasta ja helpottavan eriyttämistä. Spontaani ylöspäin eriyttäminen vaatii opettajalta herkkyyttä huomata, milloin oppilas tarvitsee lisää haastetta. Kieltenopettajat eivät olleet saaneet tukea ylöspäin eriyttämiseen opinnoissa. Opettajien tuen tarpeet ja ongelmat liittyivät oppimateriaalin painottumiseen kirjallisiin harjoituksiin, kiireeseen, isoihin opetusryhmiin, kotona opittuihin asenteisiin ja oppilaiden häiriökäyttäytymiseen. Kieltenopettajat saivat enemmän tukea ylöspäin eriyttämiseen kieltenopettajilta kuin erityisopettajilta. Tuki oli yleensä materiaalin vaihtamista ja vinkkien antamista, mutta henkilökemiat vaikuttavat yhteistyön määrään. Internetistä opettajat kokivat saavansa hyvin tietoa ja materiaalia, mutta opettajan täytyy tarkastaa ja muokata materiaali. Opettajien mukaan ei ole kuitenkaan yhtä hyvää ylöspäin eriyttämisen tapaa, joka sopii kaikille oppilaille.
dc.format.extent107 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherYlöspäin eriyttäminen
dc.subject.otheryksilöllisyys
dc.subject.otherlahjakkuus
dc.subject.otherkielen oppiminen
dc.subject.otherenglannin kieli
dc.subject.othermotivaatio
dc.subject.othertaitava kielen oppija
dc.titleTaitava vieraan kielen oppija ja ylöspäin eriyttäminen alakoulun englannin opetuksessa
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201210102641
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2012-10-10T07:28:27Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoeriyttäminen
dc.subject.ysoyksilöllisyys
dc.subject.ysokielet
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysolahjakkuus
dc.subject.ysokielellinen lahjakkuus
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysomotivaatio


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record