Show simple item record

dc.contributor.authorKärkäs, Melina
dc.date.accessioned2012-10-08T10:53:08Z
dc.date.available2012-10-08T10:53:08Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1231920
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/39929
dc.description.abstractTutkimuksessa selvitettiin pk-yrityksissä työskentelevien alaisten arvioita organisaatioluottamuksen tasosta, esimies-alaissuhteen laadusta ja työn imusta. Lisäksi tutkittiin luottamuksen ja esimies-alaissuhteen laadun vaikutusta alaisten kokemaan työn imuun. Tutkimus perustuu vuonna 2011–2012 toteutettuun kyselytutkimukseen, joka kerättiin osana Uudistava johtaminen -hanketta. Kyselyyn vastasi 163 alaista, joista lähes kolme neljäsosaa oli miehiä. Vastaajien keski-ikä oli 36 vuotta (vaihteluväli 19–56 vuotta), ja he työskentelivät palveluiden, informaatioteknologian ja teollisuuden alan yrityksissä. Tulokset osoittivat, että alaiset arvioivat organisaatioluottamuksen tason ja esimiesalaissuhteen laadun hieman keskitasoa paremmaksi. Tietoperustainen luottamus arvioitiin korkeammaksi kuin tunneperustainen luottamus. Työn imua alaiset arvioivat tuntevansa hiukan useammin kuin kerran viikossa. Työn imun osatekijöistä tarmokkuuden havaittiin olevan vähäisempää nuoremmilla työntekijöillä. Työssä koettu tarmokkuus ja työlle omistautuminen olivat selvästi vähäisempää it-alalla työskentelevillä kuin palvelu- ja teollisuusaloilla työskentelevillä alaisilla. Tutkimuksen perusteella todettiin, että tunneperustaisen luottamuksen ja esimies-alaissuhteen laatu ovat yhteydessä työn imuun. Mitä korkeammaksi alaiset arvioivat luottamuksen ja esimies-alaissuhteen laadun, sitä useammin he kokivat työn imua. Työtovereiden sosiaalisella tuella näytti olevan enemmän vaikutusta työn imuun kuin työtovereiden ammattitaidolla ja pätevyydellä tai esimiehen tuella ja luottamuksella. Johtopäätöksinä tutkimustuloksista voidaan todeta, että tutkituissa organisaatioissa on syytä kiinnittää huomiota luottamuksen ja esimies-alaissuhteiden laatuun. Etenkin tunneperustaisen luottamuksen kehittäminen on tärkeää, sillä se lisää työn imua, ja vaikuttaa näin koko organisaation tehokkuuteen ja työntekijöiden työhyvinvointiin.
dc.format.extent72 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.titleOrganisaatioluottamus, esimies-alaissuhteet ja työn imu sekä niiden yhteydet alaisten näkökulmasta tarkasteltuna
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201210082629
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineJohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineManagement and Leadershipen
dc.date.updated2012-10-08T10:53:08Z
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20424
dc.subject.ysoesimies-alaissuhde
dc.subject.ysotyön imu
dc.subject.ysoalaiset
dc.subject.ysopienet ja keskisuuret yritykset
dc.subject.ysoluottamus
dc.subject.ysoorganisaatio
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record