Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorPasanen, Erkko
dc.contributor.authorPennanen, Matti
dc.date.accessioned2012-10-03T14:04:42Z
dc.date.available2012-10-03T14:04:42Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1232320
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/39867
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää alakoulun 5.–6.-luokkalaisten oppilaiden sosiaalisia taitoja ja kiusaamista koulun ja liikuntaharrastuksen ympäristöissä. Mittasimme oppilaiden koulun ja liikuntaharrastuksen sosiaaliset taidot empatia-, yhteistyö- ja itsesäätelytaitojen osa-alueissa, jotka muodostettiin faktorianalyysillä Greshamin ja Elliottin SSRS-C –itsearviointilomakkeen pohjalta. Koehenkilöiksi valitsimme alakoulun viidennen ja kuudennen luokan oppilaita, joilla oli vähintään yksi liikuntaharrastus. Aineisto kerättiin Pohjois-Savossa ja Varsinais- Suomessa. Tutkimukseen valikoitui yhteensä 124 oppilasta, joista 70 olivat tyttöjä ja 54 olivat poikia. Ryhmien välisiä eroja analysoitiin t-testillä, koulun ja liikuntaharrastuksen osioiden eroja vertailtiin osioanalyysillä sekä muuttujien välisiä yhteyksiä selvitettiin Spearmanin järjestyskorrelaatio-kertoimella. Sosiaalisissa taidoissa löytyi eroja tyttöjen hyväksi. Neljässä kuudesta sosiaalisten taitojen osa-alueista tytöt arvioivat sosiaaliset taitonsa poikia paremmiksi. Kiusaamisen osalta pojat toimivat kiusaajana tyttöjä useammin, mutta kiusaamisen kohteeksi joutumisessa ei ollut sukupuolten välillä eroa. Koulussa kiusattiin huomattavasti enemmän kuin liikuntaharrastuksessa ja yleisimmät kiusaamismuodot koulussa olivat tyttöjen osalta nimittely, syrjiminen ja juoruilu, kun taas poikien yleisimmät kiusaamismuodot olivat nimittely, lyöminen ja syrjiminen. Koko otoksessa sosiaaliset taidot olivat käänteisesti yhteydessä kiusaamiseen, eli hyvät sosiaaliset taidot omaava oppilas ei toiminut kiusaajana tai häntä ei kiusattu. Sosiaaliset taidot ja kiusaaminen ovat yhteydessä ympäristöön ja sen takia on tärkeää tarkastella oppilaan sosiaalista toimintaa myös muualla kuin kouluympäristössä.
dc.format.extent72 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherSosiaaliset taidot
dc.subject.otherkiusaaminen
dc.subject.otherkoulu
dc.subject.otherliikuntaharrastus
dc.subject.otherSSRS- arviointimenetelmä
dc.subject.otheritsearviointi
dc.title5.-6.-luokkalaisten oppilaiden sosiaaliset taidot ja kiusaaminen koulussa ja liikuntaharrastuksessa
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201210032579
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2012-10-03T14:04:43Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysososiaaliset taidot
dc.subject.ysokiusaaminen
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysoliikuntaharrastus
dc.subject.ysoitsearviointi


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot