Show simple item record

dc.contributor.authorHänninen, Katariina
dc.date.accessioned2012-10-03T11:07:29Z
dc.date.available2012-10-03T11:07:29Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1231616
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/39861
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkastellaan puoliso-omaishoidossa syntyviä tunteita omaishoitajan näkökulmasta. Tutkimuskysymyksiä on kolme: päätutkimustehtävänä on selvittää, mitä ja minkälaisia tunteita ikääntyneet puoliso-omaishoitajat tuntevat omaishoidon myötä, omaishoitajan roolissaan. Kahden muun tutkimuskysymyksen tarkoituksena on selvittää ensinnäkin eroavatko tutkimusaineiston nais- ja miesomaishoitajien tunteet, niiden synty tai sääntely toisistaan eri tunneteemojen kohdalla ja toiseksi onko ikääntymisellä roolia tai minkälaisessa roolissa ikääntyminen näyttäytyy omaishoitajien tunnepuheessa. Kolmanteen tutkimuskysymykseen vastattaessa nojaudutaan aikaisempiin tunteita käsitteleviin ikääntymisteorioihin. Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty haastattelemalla yhdeksää yli 60-vuotiasta, Länsi-Suomen läänissä asuvaa puoliso-omaishoitajaa kahdessa ryhmä- ja kahdessa yksilöhaastattelussa. Tutkimushaastattelut on toteutettu teemahaastattelumenetelmän keinoin soveltamalla samaa haastattelurunkoa sekä ryhmä- että yksilöhaastatteluihin. Aineistossa nais- ja miesomaishoitajat ovat erillään siten, että seitsemän naisomaishoitajaa on osallistunut ryhmähaastatteluihin ja kaksi vaimoaan hoitavaa miesomaishoitajaa yksilöhaastatteluihin. Teemahaastattelurunko koostuu kuudesta tunneteemasta, joiden pohjalta omaishoitajien tunteita on kartoitettu ja tarkasteltu teemoittelevan sisällönanalyysin keinoin. Analyysin myötä haastateltujen puoliso-omaishoitajien tunteet jakautuivat haastatteluteemojen mukaisesti 1) arkipäivän tasolla syntyviin, 2) positiivisiin, 3) negatiivisiin, 4) tulevaisuutta ennakoiviin ja 5) voimaannuttaviin tunteisiin sekä 6) tunteiden sääntelyyn. Teemakohtaisissa tunteissa ilmeni jonkin verran päällekkäisyyttä, mikä viestii hankaluudesta asettaa tunteita ainoastaan yhden teeman alaisuuteen. Aineistossa taajimmin esiintyneitä tunteita olivat mm. hyväksyntä, huoli, kiukku ja ilo. Sekä yksityisiä että yhteisesti koettuja tunteita todettiin syntyvän paitsi suhteessa puolisoon myös omaan toimintaan ja hoitotoimenpiteisiin. Naisomaishoitajat ilmensivät ja mainitsivat puheessaan runsaammin tunteita kuin yksilöhaastatellut miehet. Aineiston mieshaastateltavien tulkittiinkin ilmentävän naisia vahvempaa tunteiden sääntelyä, joka on ikääntymisteorioissa tutkittu olevan tyypillistä tunnekäyttäytymistä nimenomaan ikääntyneelle. Ikääntyneiden puoliso-omaishoitajien tunnekarttaa muovaavatkin paitsi ikäsidonnaiset myös sukupuolisidonnaiset tunnekäyttäytymisnormit.fi
dc.format.extent97 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherpuolisohoiva
dc.titleHuolta ja hyväksyntää samassa suhteessa? : omaishoitajan tunteet puolisohoivassa
dc.title.alternativeOmaishoitajan tunteet puolisohoivassa
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201210032573
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.subject.methodHaastattelututkimus
dc.date.updated2012-10-03T11:07:29Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysohoivatyö
dc.subject.ysoikääntyminen
dc.subject.ysoomaishoito
dc.subject.ysopuolisot
dc.subject.ysotunteet
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record