Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorHuuhka, Teija
dc.date.accessioned2012-10-03T10:00:51Z
dc.date.available2012-10-03T10:00:51Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1231604
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/39857
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena on tarkastella kolmannella sektorilla työskentelevien työval-mentajien roolia eri järjestöissä. Tarkoituksena on selvittää, voidaanko näitä työvalmenta-jia verrata enemmän vertaistoimijoihin vai ammattimaisiin työnohjaajiin. Tätä selvitetään esimerkiksi ammatillistumisen ja vertaistoiminnan käsitteiden kautta. Tutkimuksessa ha-lutaan tuoda esille järjestöjen omaleimaisuus kansalaisyhteiskunnan osana. Tästä näkö-kulmasta halutaan myös tarkastella työvalmentajien roolia ja tehtävää. Tutkimuksen aineisto on hankittu teemahaastatteluilla, joihin osallistui kymmenen työ-valmentajaa kuudesta eri järjestöstä Keski-Suomen alueelta. Tutkimuksen aineisto analy-soitiin pääsääntöisesti teoriaohjaavan sisällönanalyysin menetelmin. Tämän lisäksi ana-lyysissa käytettiin myös grounded theoryn menetelmiä uusien teemojen esiin nostamisek-si aineistosta. Tämän tutkimuksen aineiston perusteella kolmannen sektorin työvalmentajat ovat verrat-tavissa enemmän vertaistoiminnan kaltaisiin toimijoihin eikä niinkään työnohjaajan am-mattiin. Tämän mukaan työvalmentajia tulisikin ohjata ja kouluttaa vertaistoimijan roolin mukaisesti. Järjestöissä tarvitaan ammattimaista toimintaa palveluntuotannossa, mutta vertaistoiminnalla järjestöt erottautuvat niin yksityisistä kuin julkisen sektorin palvelun-tuottajista.fi
dc.format.extent70 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othertyövalmentajat
dc.titleKolmannen sektorin työvalmentajat
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201210032569
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.subject.methodGrounded theory
dc.date.updated2012-10-03T10:00:51Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysojärjestöt
dc.subject.ysokolmas sektori
dc.subject.ysoammatillistuminen
dc.subject.ysovertaisryhmät
dc.subject.ysotyönohjaajat
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.en


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot