Show simple item record

dc.contributor.authorRäihä, Kristiina
dc.date.accessioned2012-10-01T15:29:29Z
dc.date.available2012-10-01T15:29:29Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1231523
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38715
dc.description.abstractVäestön ikääntyessä vapaaehtoistyön merkitys ja mahdollisuudet ovat saaneet kasvavaa huomiota sekä yleisessä keskustelussa että tieteellisen tutkimuksen alalla. Koska vapaaehtoistyöllä on ikääntyvien henkilöiden hyvinvoinnin tukemisessa kasvava roolinsa, on tärkeää pyrkiä saamaan tietoa siitä, minkälaisena vapaaehtoistyöntekijät itse kokevat vapaaehtoistyön merkityksen sekä luonteen. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin Vapaaehtoistyö, ulkoliikunta ja vanhusten hyvinvointi (VAU) -hankkeeseen osallistuneiden ikääntyneiden vapaaehtoistyöntekijöiden päiväkirjamerkintöjä niissä kuvattujen toiminnan mielekkyyden sisältöjen näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena oli syventää tietoa ikääntyneiden henkilöiden vapaaehtoistyöhön osallistumisesta sekä vapaaehtoistyön mielekkyyteen liittyvistä tekijöistä. Tutkimusaineiston muodostivat VAU-hankkeeseen osallistuneiden eläkeikäisten vapaaehtoistyöntekijöiden täyttämät puolistrukturoidut päiväkirjat (n=63). Aineistoksi valitut päiväkirjat analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Sisällönanalyysin tulokseksi päiväkirjoista muodostuivat mielekkyyden sisältöjen kolme pääluokkaa: vapaaehtoistyö on arvokasta, vapaaehtoistyö on tarkoituksenmukaista sekä vapaaehtoistyön toteuttaminen tarjoaa positiivisia kokemuksia ja haasteita. Vapaaehtoistyön arvoa aineistossa edustivat sisällöt ikääntymisen vaikutuksista avun tarpeeseen, vapaaehtoistoimijuuden ja toiminnan sisällöistä sekä avustettavan ilmentämästä toiminnan merkityksellisyydestä. Vapaaehtoistyön tarkoituksenmukaisuus näyttäytyi sisältöinä toiminnan tarkoituksesta sekä vaikutuksista niin vapaaehtoistyöntekijälle kuin avustettavalle henkilölle. Vapaaehtoistyöntekijöiden päiväkirjoissaan kuvaamaa mielekkyyden kokemuksellisuutta edustivat aineistossa sisällöt toiminnan ja vuorovaikutuksen positiivisista kokemuksista sekä haastavista hetkistä ja tunteista. Tulosten perusteella voidaan todeta, että vapaaehtoistyön mielekkyys kumpuaa paitsi vapaaehtoistyöntekijöiden henkilökohtaisista arvoista ja toiminnan kokemuksellisuudesta, myös sosiaalisista merkityksistä, joissa keskeisiä tekijöitä ovat iän myötä lisääntyvä avun tarve, toiminnan mahdollistaminen sekä avun antamisen arvostaminen. Vapaaehtoistyössä kohdatut haastavat tilanteet ja tunteet eivät tee toiminnasta lähtökohtaisesti epämielekästä, mutta korostavat vapaaehtoistyön ohjaavan tahon merkitystä vapaaehtoistyötä tukevana mahdollisuutena.
dc.description.abstractDue to the aging of the population the importance and possibilities of voluntary work have reached growing interest both among the general debate and in the scientific research field. Due to volunteering’s increasing role as a way to support the wellbeing of the elderly it is important to increase the knowledge of how the volunteers themselves experience the meaning and the nature of voluntary work. This paper studies diary entries of the elderly volunteers that participated in the Voluntary Work, Outdoor Recreation and Well-being of Older People – VOW project. The diary entries are investigated from the perspective of the meaningfulness of occupation in the writings of the volunteers. The purpose of the study was to deepen the knowledge of volunteering of the elderly, and the meaningfulness of volunteer-related factors. The research data consisted of 63 semi-structured diaries written by the retirement aged volunteers of the VOW-project. The diaries were analyzed using qualitative data-driven content analysis. As a result of the analysis, three main categories were formed: voluntary work is valuable, voluntary work is purposeful and volunteering offers positive experiences and challenges. The value of voluntary work in the study material appeared in the increased need of help due to aging, the value of the occupational actions that were conducted, and the meaningfulness that the assisted elderly expressed. The purposefulness of voluntary work occurred in the purpose and the effects of the volunteering for both the volunteer and the assisted person. The experiences of meaningfulness in voluntary work were to be seen in the contents as positive experiences from interactions and occupation and from challenging situations and emotions. The results of the study show that meaningfulness of voluntary work rises not only from the personal values of the volunteers and the experiences that the occupation holds, but also from the social meanings of volunteering. The central matters of social meanings in the diaries were the increasing need for help due to aging, enabling different kinds of occupations, and valuing the given assistance. The challenging situations and emotions faced during volunteering do not decrease the meaningfulness of the occupation but rather emphasise the importance of the organizational support for successful volunteering.en
dc.format.extent68 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherikääntyneet
dc.subject.othervapaaehtoistyö
dc.subject.othermielekäs toiminta
dc.subject.otherpäiväkirja
dc.subject.otheraineistolähtöinen sisällönanalyysi
dc.title"Tunnen, että olin oikeassa paikassa oikeaan aikaan" : toiminnan mielekkyys ikääntyneiden vapaaehtoistyöntekijöiden päiväkirjamerkinnöissä
dc.title.alternativeToiminnan mielekkyys ikääntyneiden vapaaehtoistyöntekijöiden päiväkirjamerkinnöissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201210012556
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.subject.methodSisällönanalyysi
dc.date.updated2012-10-01T15:29:30Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysovapaaehtoistyö
dc.subject.ysopäiväkirjat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record