Show simple item record

dc.contributor.authorHillukkala, Satu
dc.date.accessioned2012-09-27T12:31:47Z
dc.date.available2012-09-27T12:31:47Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1231326
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38654
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin sairaanhoitopiirien johtavien viranhaltijoiden näkemyksiä erikoissairaanhoidon sosiaalityöstä, sen asemasta ja kehittämisestä sairaanhoitopiireissä. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia myös kahden eri organisaatioryhmän; hallintokeskuksen ja organisaatiorakenteessa porrasta alempana työskentelevän vastuualue- , tulosyksikkö- ja toimialuetason välillä. Tutkimusotteena toimii survey-tutkimus. Tutkimusta varten tehtiin sähköinen kyselylomake ja se suunnattiin sairaanhoitopiirien johtajille, hallintoylilääkäreille, johtajaylilääkäreille, hallintoylihoitajille, henkilöstöjohtajille sekä organisaatiorakenteesta riippuen vastuualueiden, tulosyksiköiden tai toimialueiden johtajille. Kvantitatiivinen aineisto muodostaa tutkimuksessa pääaineiston ja sen analysoinnissa käytettiin pääkomponenttianalyysiä, erotteluanalyysiä ja T-testiä. Kvalitatiivinen aineisto toimii täydentävänä aineistona ja sen analysointi tapahtui teemoittelun avulla. Tutkimus toi esille sen, että lähes kaikki vastaajista näkivät sosiaalityön tärkeänä potilaan kokonaishoidossa. Sosiaalityöntekijän asemaan moniammatillisessa ryhmässä vastaajien mielestä vaikutti sosiaalityöntekijän oma suhtautuminen työhönsä ja korkea ammattitaito ja kouluttautuminen. Vastauksista ilmeni, että yhteydenpito sosiaalityöntekijöiden ja hallinnon työntekijöiden välillä oli melko vähäistä. Suurin osa vastaajista näki sosiaalityön näkökulman tarpeellisena sairaanhoitopiirin hallinnollisessa päätöksenteossa. Yhtä suuri osa vastanneista kuitenkin nosti esille sen, ettei sosiaalityön näkökulmaa hallinnollisessa päätöksenteossa oteta heidän mielestään hyvin huomioon. Vastauksista tuli ilmi myös se, että sosiaalityöntekijän rooli rinnastettiin melko usein hoitajan rooliin. Johtavat viranhaltijat olivat tämän tutkimuksen mukaan kehitysmyönteisiä sosiaalityön suhteen, mutta 70 % vastaajista toi esille sen, että sosiaalityötä organisaatioissa oli kehitetty vähän tai ei lainkaan. Tutkimus osoitti, että yhteydenpito hallintokeskuksesta sosiaalityöntekijöihin oli vähäisempää kuin vastuualue-, tulosyksikkö- ja toimialuetasolta. Lisäksi hallintokeskuksessa työskentelevien ryhmä oli enemmän samaa mieltä siitä, että 1) erikoissairaanhoidon sosiaalityöntekijän tärkeimpiä tehtäviä olivat asiakkaan/potilaan oikeuksien ajaminen ja asiakkaan/potilaan hyvinvoinnin kartoittaminen ja edistäminen 2) sosiaalityö on tunnettavaa ja saatavaa sekä 3) sosiaalityöntekijöiden asiantuntemus sairaanhoitopiirien hallinnollisessa päätöksenteossa on tarpeellista.fi
dc.format.extent80 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersosiaalityön asema
dc.subject.otherbyrokraattinen organisaatio
dc.subject.otherterveyshallinnon näkökulma
dc.titleSosiaalityö sairaalaorganisaatioissa : sairaanhoitopiirien johtavien viranhaltijoiden näkemyksiä sosiaalityöstä, sen asemasta ja kehittämisestä sairaalaorganisaatioissa
dc.title.alternativeSairaanhoitopiirien johtavien viranhaltijoiden näkemyksiä sosiaalityöstä, sen asemasta ja kehittämisestä sairaalaorganisaatioissa
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201209272528
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.subject.methodSurvey-tutkimus
dc.date.updated2012-09-27T12:31:47Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysosairaalat
dc.subject.ysoerikoissairaanhoito
dc.subject.ysobyrokratia
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record