Show simple item record

dc.contributor.authorHaapsalo, Paula
dc.date.accessioned2012-09-27T11:55:02Z
dc.date.available2012-09-27T11:55:02Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1231318
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38651
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkastellaan lastensuojelun ja päivähoidon yhteistyötä sosiaalityön ja varhaiskasvatuksen ammattilehtien sisältämän aineiston avulla. Keskeisenä kysymyksenä on, miten moniammatillista yhteistyötä aineistossa käsitellään ja miten siitä keskustellaan. Tutkimus kohdentuu kuntien järjestämiin lakisääteisiin peruspalveluihin, lastensuojeluun ja päivähoitoon. Aineistona tutkimuksessa on 76 artikkelia vuosina 2006-2010 ilmestyneistä Sosiaaliturva-/Sosiaalitieto-lehdistä ja Lastentarha-lehdistä. Tutkimusmenetelmänä on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysia sovellettuna grounded theory –menetelmää. Tutkimus osoitti yhteistyön kahden eri toimintakulttuurin välillä joustavaksi. Aineistossa yhteistyöhön liitettiin: huoli lapsesta, kasvatusyhteisö, moniammatillinen yhteistyö, peruspalvelut ja lapsen etu. Näihin viiteen kategoriaan tiivistyi yhteinen lasten kasvatustyö. Aineistossa tuli keskeisesti esille varhainen puuttuminen ja huoli lapsesta. Yhteistyö teemaan liittyivät myös kunnissa toimineet erilaiset hankkeet ja projektit. Tutkimustulosten mukaan Sosiaaliturva-/Sosiaalitieto-lehdissä ja Lastentarha-lehdissä moniammatillista yhteistyötä kuvataan ensisijaisesti huolena lapsesta ja etenkin varhaiskasvatuksen ammattilehdissä varhaisella puuttumisella. Yleisemmällä tasolla viranomais- ja palveluorganisaatiossa yhteistyötä esitettiin tärkeänä työmenetelmänä lastensuojelun avohuollossa. Useimmiten äänessä olivat sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen asiantuntijat, kentän ja palvelujen käyttäjien ääni ei tullut esille. Asiantuntijoiden huoli lapsesta oli merkittävä ja toisaalta resurssien vähäisyys sekä kuntien säästöt puhuttivat heitä. Olen halunnut pro gradu –tutkielmassani nostaa keskiöön tutkimusintressini kohteen eli lastensuojelun avohuollon ennaltaehkäisevän työn yhteistyössä päivähoidon kanssa. Asiantuntijoiden keskusteluissa pidettiin tärkeänä lapsiperheiden tukemista avohuollollisin keinoin, joka aineistossani ilmeni selkeästi. Tämä tulos vahvistaa tutkimukseni lähtöoletusta, jonka mukaan lapsen kasvattamiseen tarvitaan joskus myös ulkopuolista tukea. Tutkimustulosteni perusteella päivähoitoon ja lastensuojeluun tulisi lisätä resursseja, jolloin olisi riittävästi henkilökuntaa tukemaan lastensuojelun avohuollon tuella lapsiperheitä.fi
dc.format.extent107 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherLastentarha (aikakauslehti)
dc.subject.otherSosiaalitieto (aikakauslehti)
dc.titleAmmatillista keskustelua päivähoidon ja lastensuojelun yhteistyöstä : Sosiaalitieto- ja Lastentarha-lehtien analyysi vuosilta 2006-2010
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201209272527
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.subject.methodAineistolähtöinen sisällönanalyysi
dc.subject.methodGrounded theory
dc.date.updated2012-09-27T11:55:03Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysomoniammatillisuus
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysopäivähoito
dc.subject.ysovarhainen puuttuminen
dc.subject.ysoasiantuntijuus
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record