Show simple item record

dc.contributor.authorKaikosuo, Petri
dc.date.accessioned2012-09-26T08:39:20Z
dc.date.available2012-09-26T08:39:20Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1231222
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38640
dc.description.abstractTutkielman tarkoituksena on tarkastella, mitä annettavaa Michel Foucault’n ”jälkistrukturalistisella” tavalla ymmärtää subjekti ja vapaus voisi olla subjektin sekä tämän autonomian ja vapauden väitettyyn kriisiin nykykulttuurissa, jonka keskeisenä eetoksena katsotaan olevan liberaali individualismi eri muodoissaan. Vapauden ja autonomian väitetty kriisi on sekä filosofinen että poliittinen. Tutkimuksen päämäärät ovat saman suuntaiset kuin Foucault’n arkeologiassa. Tarkoitus on kartoittaa, kuinka mahdollisuuden ehdot nykyisyyden kokemiselle ovat muototuneet, kuinka kokemus subjektiudesta syntyy. Keskeinen tutkimista motivoiva kysymys on Foucault’n esittämä: ”Kuinka vapaita olemme ajattelemaan toisin?”. Kysyessämme nykyisyyttä, meidän täytyy kääntää katseemme menneeseen, siihen, kuinka tähän ollaan tultu. Tämän vuoksi työssä annetaan yksi kuvaus siitä, miten moderni yksilöllisyys on syntynyt ja millaiset intressit ovat vaikuttaneet nykykulttuurin arvopohjan muotoutumiseen. Lähden tutkimuksessani liikkeelle luonnehtimalla modernia aikaa ja yhteiskuntaa sekä ihmisenä olemisen nimenomaan moderniin ja postmoderniin aikaan liittyviä erityispiirteitä. Tähän liittyen tarkastelen sekä indivdiualistisen ihmiskäsityksen kehitystä sekä yksilön ja yhteisön lähtökohdakseen ottavien näkemysten peruslähtökohtia ja jännitteitä. Esittelen yksilön autonomian, itsemääräämisen käsitettä, autonomian ehtoja ja edellytyksiä sekä kysymyksiä siitä, mitä kuuluu yksilön itsemääräämisen alaan, mikä on sen suhde vapauteen. Charles Taylorin pohjalta tarkastelen autenttisuutta, itsensä toteuttamisen eetosta nykyihmisen yhtenä keskeisimmistä eteenpäin vievistä voimista. Tähän asti esitettu muodostaa pohjan ja taustan käsitellä Foucault’n ajattelusta hahmottuvaa käsitystä subjektista. Keskeistä tälle poststrukturalistiseksi kuvatulle käsitykselle on subjektin ja tämän vapauden näkeminen ihmisyksilöstä irrotettuna. Johanna Oksalan esitykseen tukeutuen tarkastelen subjektin vapautta Foucault’n ajattelussa kielen, ruumiin ja etiikan tasoilla.fi
dc.format.extent202 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherFoucault, Michel
dc.titleFoucault'n vapaus : vapaus Michel Foucault'n subjektikäsityksessä
dc.title.alternativeVapaus Michel Foucault'n subjektikäsityksessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201209262511
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFilosofiafi
dc.contributor.oppiainePhilosophyen
dc.date.updated2012-09-26T08:39:21Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi201
dc.subject.ysovapaus
dc.subject.ysopostmoderni
dc.subject.ysoautonomia
dc.subject.ysovalta
dc.subject.ysoliberalismi
dc.subject.ysoindividualismi
dc.subject.ysokommunitarismi
dc.subject.ysofenomenologia
dc.subject.ysoautenttisuus
dc.subject.ysoarkeologia
dc.subject.ysogenealogia
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record