Show simple item record

dc.contributor.authorSavolainen, Kaisu
dc.date.accessioned2012-09-19T09:57:23Z
dc.date.available2012-09-19T09:57:23Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1226979
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38579
dc.description.abstractTässä pro gradu -tutkielmassa pyrittiin selvittämään onko persoonallisuuden ja oppimistyylin välillä yhteyttä ja millainen tämä yhteys on. Tämänkaltaista tutkimusta ei juuri ole tehty Suomessa, vaikka kansainvälisesti, erityisesti Euroopassa, persoonallisuuden ja oppimistyylin välistä yhteyttä on tutkittu jo vuosikymmeniä. Tutkimusjoukkona oli 855 Suomen Mensa ry:n jäsentä. Tutkimus toteutettiin postitse lähetetyllä kyselylomakkeella ja analyysi toteutettiin erilaisin tilastollisin menetelmin, joista tulosten kannalta keskeisin oli regressioanalyysi. Persoonallisuuden taustateoriana käytettiin Lewis R. Goldbergin Big Five -mallia ja oppimistyylin taustateoriana toimi David A. Kolbin kokemuksellisen oppimisen teoria. Golbergin Big Five - mallissa persoonallisuuspiirteet ovat ekstraversio, sovinnollisuus, tunnollisuus, tunne-elämän tasapaino ja äly. Kolbin teoriasta tutkimuskohteeksi valittiin ne neljä oppimistyyliä, jotka ovat keskeisimmät elementit kokemuksellisen oppimisen teoriassa. Ne ovat kokeminen, ajattelu, havainnointi ja tekeminen. Taustamuuttujiksi valittiin ikä, sukupuoli, koulutustaso ja ammattiluokka. Tulokset osoittivat, että persoonallisuuden ja oppimistyylin välillä on selvä yhteys. Ekstraversio ja tunnollisuus olivat keskeisimmät piirteet persoonallisuuden ja oppimistyylin välisessä yhteydessä. Molemmat olivat joko negatiivisessa tai positiivisessa yhteydessä jokaiseen oppimistyyliin. Ekstraversio vaikutti merkittävimmin havainnointiin negatiivisesti ja tekemiseen positiivisesti. Tunnollisuus taas oli vahvimmin positiivisessa yhteydessä ajatteluun ja tekemiseen, ja negatiivisessa yhteydessä kokemiseen. Äly vaikutti melko vahvasti sekä kokemiseen että havainnointiin. Sovinnollisuudella oli heikko negatiivinen yhteys ajatteluun ja tekemiseen. Tunne-elämän tasapaino ei ollut yhteydessä mihinkään oppimistyyliin. Taustamuuttujista ammattiluokka vaikutti persoonallisuuden ja oppimistyylin väliseen yhteyteen. Tutkimusjoukon erityislaatu saattoi vaikuttaa yhteyksien voimakkuuteen, mutta erityislaadun ei katsottu vaikuttavan yhteyksien suuntaan tai olemassaoloon. Tuloksia voidaan hyödyntää ja soveltaa erityisesti aikuisten oppijoiden parissa tai työssäoppimisen tutkimuksessa.
dc.format.extent77 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherpersoonallisuus
dc.subject.otheroppimistyyli
dc.subject.otherBig Five
dc.titlePersoonallisuuden ja oppimistyylin välinen yhteys
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201209192448
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEducationen
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.date.updated2012-09-19T09:57:24Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysopersoonallisuus
dc.subject.ysooppimistyylit
dc.subject.ysobig five -teoria


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record