Show simple item record

dc.contributor.authorTarhonen, Sonja
dc.date.accessioned2012-09-06T10:14:25Z
dc.date.available2012-09-06T10:14:25Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1225269
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38478
dc.description.abstractTämän tutkimuksena tehtävänä on selvittää, millaiset arvot ovat yhdeksäsluokkalaisille tytöille tärkeitä heidän tulevaisuudenkuvissaan ja mikä näitä arvovalintoja voisi selittää. Myös tulevaisuudenkuvista esiin nousevat uhkakuvat, ristiriidat ja jännitteet ovat tutkimuksen kohteena. Tutkimuksen aineisto koostuu 33 peruskoulun yhdeksäsluokkalaisen tytön kirjoittamasta kirjoitelmasta. Aineisto on kerätty huhtikuussa 2006 erään maaseutukunnan peruskoulussa. Aineiston tutkimusmenetelmänä olen käyttänyt teorialähtöistä sisällönanalyysiä. Olen aluksi tiivistänyt aineistoa kirjoittamalla kirjoitelmista lyhennelmät, jotka pitävät sisällään tutkimustehtävän kannalta oleelliset havainnot. Samoja piirteitä omaavat havainnot olen yhdistänyt omiksi luokikseen. Lopulta olen muodostanut näistä luokista viisi isoa teemaa, joiden avulla olen etsinyt vastauksia tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että tyttöjen tulevaisuudenkuvat ovat hyvin positiivisia, suurelta osin jopa yltiöpositiivisia ja romanttisia. Tulevaisuudenkuvista nousevat tärkeimpinä arvoina esiin perhe ja työ. Myös ystävät, raha, koti ja harrastukset ovat tytöille tärkeitä. Esiin nousevien arvojen merkitys näyttäisi liittyvän vanhemmilta sosiaalisesti perittyyn hyvän ja onnellisen elämäntavan malliin. Uhkakuvat, jännitteet ja ristiriidat liittyvät tyttöjen kirjoitelmissa työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen sekä työnjakoon perheessä.
dc.format.extent50 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othertulevaisuudenkuva
dc.subject.otherarvo
dc.subject.otheruhkakuva
dc.subject.othertarve
dc.subject.otherpostmoderni
dc.subject.otherhyvä elämä
dc.subject.otherelämänhallinta
dc.title"...Onneksi saan elää ihan tavallista elämää." : arvot ja uhkakuvat yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen tulevaisuudenkuvissa
dc.title.alternativeArvot ja uhkakuvat yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen tulevaisuudenkuvissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201209062331
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.subject.methodSisällönanalyysi
dc.date.updated2012-09-06T10:14:25Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysotulevaisuudenodotukset
dc.subject.ysoarvot
dc.subject.ysouhkakuvat
dc.subject.ysotarpeet
dc.subject.ysopostmoderni
dc.subject.ysohyvä elämä
dc.subject.ysoelämänhallinta
dc.subject.ysotytöt
dc.subject.ysonuoret
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record