Show simple item record

dc.contributor.authorNärhi, Marita
dc.date.accessioned2012-09-05T12:41:32Z
dc.date.available2012-09-05T12:41:32Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1225219
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38468
dc.description.abstractTutkielman tavoitteena on analysoida omaishoitajien dementiapuheen rakentumista fokusryhmäkeskustelun viitekehyksessä. Tehtävänä on tarkastella sitä, millaisia dementiaan liittyviä tulkintarepertuaareja fokusryhmäkeskustelusta voidaan tunnistaa ja miten kyseisiä repertuaareja käytetään ryhmäpuheessa. Kielellisen vuorovaikutuksen sisällön ja muodon lisäksi analyysi kohdentuu myös puhetapojen tehtäviin ja potentiaalisiin seurauksiin. Tutkimusaineisto koostuu kertaluonteisesta 1,5 tunnin mittaisesta fokusryhmäkeskustelusta, jossa kahdeksan avo- tai aviomiehensä omaishoitajana toimivaa naista puhuvat dementiateemasta yhdessä tutkielman tekijän kanssa. Tutkimusaineisto analysoitiin diskurssianalyyttisesti. Diskurssianalyysi ja sosiaalinen konstruktionismi ovat myös tutkimuksen laajempia teoreettis-metodologisia lähtökohtia. Fokusryhmäkeskustelussa on tunnistettavissa kolme tulkintarepertuaaria: holistinen repertuaari, vaiherepertuaari ja metamorfoosirepertuaari. Holistisessa repertuaarissa dementiaa jäsennetään kokonaisvaltaisena kysymyksenä, johon sisältyy lääketieteellisiä, psykologisia ja sosiaalisia ulottuvuuksia. Repertuaarissa tarkastellaan dementiaan liittyviä avuntarpeita ja voimavaroja, joten puhetavassa puretaan kapeaa ja patologisoivaa dementiakuvaa. Vaiherepertuaarissa dementiasta puhutaan vaiheittaisesti etenevänä ilmiönä. Vaiheittaisen merkityksellistämisen tavan avulla tuotetaan ”reseptitietoa” tyypillisestä dementiapolusta. Puhetavan voidaan myös ajatella tukevan omaishoitajaa dementian seurannassa ja tulevaisuuden ennakoinnissa. Metarmorfoosirepertuaarissa dementiaa kuvataan syvällisenä muodonmuutoksena, jossa puoliso muuttuu lapseksi ja omaishoitaja asemoituu äidiksi. Näiden kielikuvien avulla jäsennetään diagnoosin saaneen puolison riippuvuuden ja avuntarpeiden lisääntymistä sekä hänen toimijuutensa muuttumista. Holistisesta repertuaarista poiketen metamorfoosirepertuaarissa vaietaan dementiaan liittyvistä voimavaroista. Tutkimus lisää tietoisuutta kielenkäytön sensitiivisyydestä ja dementian kokonaisvaltaisuudesta. Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että dementia kytkeytyy myös ajalliseen perspektiiviin ja toimijuuden muuttumisen teemaan. Tulokset voivat herättää ajatuksia, keskustelua ja uusia (tutkimus)kysymyksiä dementian moni-ilmeisyydestä. Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa haluttaessa esimerkiksi dementiayhdistystoiminnassa, gerontologisen sosiaalityön ja dementiatyön käytännöissä, sosiaalityön koulutuksessa ja arkisissa vuorovaikutustilanteissa.
dc.format.extent143 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othertulkintarepertuaarit
dc.subject.othertulkintarepertuaarit
dc.titleDementian sosiaalinen rakentuminen omaishoitajien fokusryhmäkeskustelussa
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201209052321
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.subject.methodDiskurssianalyysi
dc.date.updated2012-09-05T12:41:32Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysodementia
dc.subject.ysoomaishoitajat
dc.subject.ysonaiset
dc.subject.ysokielenkäyttö
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record