Show simple item record

dc.contributor.authorSäilävaara, Jenny
dc.date.accessioned2012-09-05T05:53:51Z
dc.date.available2012-09-05T05:53:51Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1225180
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38459
dc.description.abstractTutkielmani tehtävänä on selvittää kuinka naiseutta, äitiyttä ja väkivaltaa yhdistellään toimintaelokuvissa ja millaisin keinoin naisten ja äitien väkivaltaisuudesta tulee mahdollinen. Tarkastelen elokuvien naisten ja äitien representaatioita ulkonäön ja toiminnan kautta. Tutkielman analyysimenetelmänä on käytetty lähilukua yhdistettynä naistutkimukselliseen lähestymiseen, eli olen tehnyt luennasta neuvottelevaa, korjaavaa ja rikkovaa. Tutkielman aineiston muodostavat toimintaelokuvat Terminator 2, The Long Kiss Goodnight ja Kill Bill Vol.1 ja Vol.2. Pohjustan työni feministisen elokuvatutkimuksen historiaa ja elokuvien naisroolien kehitystä selventäviin lukuihin. Teoriapohjana hyödynnän toimintaelokuvan tutkimukseen keskittyneitä amerikkalaisia tutkijoita Hilary Neronia ja Yvonne Taskeria, mutta olen pyrkinyt hyödyntämään myös feministisen elokuvatutkimuksen alkuaikojen teorioita nykyelokuvaan sovellettuina. Olen jakanut tutkimustulokseni kahteen analyysilukuun, joista ensimmäisessä keskityn naiseuden representaatioiden purkamiseen ja jälkimmäisessä äitiyden ja väkivallan yhdistämiseen. Naiseutta käsittelevissä luvuissa otan esille naiseuden ideaalin ja sen, miten elokuvat mielestäni luovat ja uusintavat naiseuden ideaalia muun muassa naisten hiustenvärillä tai vartalonmuodoilla. Heidän psyykkiset ongelmansa muodostavat yhden tulkintaosuuden ja pohdin heidän representaatioitaan myös erotisoinnin ja ruumiillisuuden kautta. Olen luonut kolme äitiyden kategoriaa, joiden kautta väkivalta mielestäni selittyy elokuvissa. Nämä ovat uhrautuva äitiys, joko/tai äitiys sekä kostava äitiys. Pohdin myös miesäitiyttä, jota lähestyn erityisesti Terminator-elokuvan esitysten kautta. Miesäitiydellä tarkoitan ajattelua, jonka mukaan elokuvan mieshahmo on äidillisempi, kuin väkivaltainen nainen ja äiti. Lähtökohtaisesti hyvin maskuliinisen toimintaelokuvan kehyksessä toimivat naiset liikkuvat tulkintani mukaan sekä feminiinisessä että maskuliinisessa. Tällä tarkoitan sitä, miten heissä yhdistyy pehmeä naisellisuus ja miehisyyteen perinteisesti yhdistettävä voimakkuus ja väkivaltaisuus. Olen lähestynyt näitä esityksiä Eeva Jokisen teoriaan nais- ja miestapaisuudesta nojaten. Olen nostanut yhdeksi keskeiseksi tutkimuskohteeksi myös heteronormatiivisuuden, jota elokuvat toistavat esimerkiksi luomalla kuvia heterosuhteen tavoittelemisen tärkeydestä ja naisapurien täydellisellä puuttumisella. Keskeistä tutkielmassani on naiseuden ja äitiyden representaatioiden haastaminen ja purkaminen sekä oman lukijapositioni neuvotteleva lähestymistapa, jonka kautta pyrin näkemään elokuvissa myös positiivisia ja voimaannuttavia tekijöitä. Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että toimintaelokuvan yhdistäminen naiseuteen ja äitiyteen on edelleen haastavaa ja vaatii myös katsojalta joustavuutta.
dc.format.extent79 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othernainen
dc.subject.othernaiseus
dc.subject.otheräiti
dc.subject.otheräitiys
dc.subject.othertoimintaelokuva
dc.subject.otherväkivalta
dc.subject.otherrepresentaatio
dc.subject.otherheteronormatiivisuus
dc.title"Olisit ollut mainio äiti...mutta sinä olet tappaja" : naiseus ja äitiys toimintaelokuvissa
dc.title.alternativeNaiseus ja äitiys toimintaelokuvissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201209052313
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineNaistutkimus (maisteriohjelma)fi
dc.contributor.oppiaineMaster's Degree Programme in Women's Studiesen
dc.date.updated2012-09-05T05:53:52Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi205
dc.subject.ysonaiset
dc.subject.ysonaiseus
dc.subject.ysoäidit
dc.subject.ysoäitiys
dc.subject.ysotoimintaelokuvat
dc.subject.ysoväkivalta
dc.subject.ysorepresentaatio
dc.subject.ysoheteronormatiivisuus
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record