Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorLiukkonen, Johanna
dc.date.accessioned2012-08-29T10:09:32Z
dc.date.available2012-08-29T10:09:32Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1224815
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38428
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkastellaan sitä, mistä eri syistä ihmiset hakeutuvat opiskelemaan sosiaalityötä yliopistoon ja miten sosiaalityöntekijän ammatti-identiteetti kehittyy opiske-lujen aikana. Tutkimus tuo myös esille opiskelijoiden tyytyväisyyttä sosiaalityön opintoi-hin sekä heidän ammatillisia tavoitteitaan. Aineistona käytettiin 23 vuosien 1999 ja 2003-2006 aikana päättöseminaarissa kirjoitet-tua esseetä. Vuonna 1999 opiskelleiden esseet on koottu Menneen ja tulevan muistot -teoksesta (Kuronen & Hänninen 2001, toim.). Tällöin Jyväskylän yliopistossa sosiaalityö oli viimeistä kertaa opintokokonaisuutena yhteiskuntapolitiikan oppiaineen yhteydessä. Vuosien 2003-2006 päättöseminaareissa kirjoitetut esseet ovat sosiaalityön pääaineopis-kelijoiden kirjoittamia ja ne on saatu käyttöön sosiaalityön sähköpostilistalle laitetun tut-kimuspyynnön välityksellä. Sähköpostilistan kautta saatiin 10 tutkimuslupaa. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii Pierre Bourdieun teoria pääomista, ken-tästä ja habituksesta. Tutkimuksessa nähdään sosiaalityön koulutus kenttänä, jolle pyri-tään tietyin ehdoin ja jota varten yksilöllä on erilaisia pääomia, joiden avulla tai joiden johdosta hän haluaa tai voi pyrkiä juuri sosiaalityön yliopistokentälle. Tutkimuksessa ai-neistoa lähestytään elämäkertoina ja tekstit analysoidaan kvalitatiivisesti ja teorialähtöi-sesti. Tutkimus osoittaa, että sosiaalityön yliopistokentälle haetaan monista eri pääoma-viitekehyksistä käsin. Syitä ja pääomia sosiaalityön yliopistokentälle pyrkimiseen ovat auttamisen näkeminen elämäntehtävänä, vahva kutsumustietoisuus, kiinnostus yhteiskun-nallisiin asioihin, aikaisempi koulutus ja karttuva teoriatieto sekä oman lapsuuden ja nuo-ruuden negatiivisiksi koetut asiat. Pääomaa on myös vahva halu löytää oma paikkansa ammattikentässä. Toiset opiskelijat kokevat sosiaalityöntekijän habituksen rakentuvan pikkuhiljaa opintojen kuluessa, missä erityisesti käytännön harjoitteluilla on suuri merki-tys. Toiset taas näkevät, että identiteetti muovautuu lopulta vasta monen vuoden työssä olon jälkeen. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että yleisesti ottaen sosiaalityön opintojen sisältöön ja teorian ja käytännön tasapainoon ollaan tyytyväisiä. Kuitenkin opintojen ai-kana sosiaalityön kenttä on osoittautunut monen opiskelijan kohdalla oletettua laajem-maksi ja vaativammaksi, mistä syystä oman paikan löytäminen ja oma työsuuntautumi-nen valmistumisen jälkeen hakevat vielä vastausta.
dc.format.extent81 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherBourdieu, Pierre
dc.subject.otheropiskelu
dc.titleSosiaalityön koulutus päättöseminaariesseiden valossa : bourdieulainen tulkinta
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201208292282
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2012-08-29T10:09:33Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoyliopistot
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysoelämäkerrat
dc.subject.ysoammatti-identiteetti
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.en


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot