Show simple item record

dc.contributor.authorJokitalo, Helinä
dc.date.accessioned2012-08-29T08:25:47Z
dc.date.available2012-08-29T08:25:47Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1224790
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38423
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena on kuvata sosiaalityöntekijän toimintaa psykiatrisessa sosiaalityössä, kun potilaaksi tulee alaikäisen lapsen vanhempi. Tutkimuksen tavoitteena on ollut passiivista eläytymismenetelmää käyttäen saada sosiaalityöntekijä kertomaan toiminnastaan kehyskertomusvariaation pohjalta. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat psykiatrista sosiaalityötä tekevät sosiaalityöntekijät, joiden taustaorganisaationa ja työskentely-ympäristönä on sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrinen hoitoyksikkö. Tutkimuskysymykset muodostuivat seuraavanlaisiksi: 1) Mitkä tehtävät ja toimintatavat ovat keskeisiä sosiaalityöntekijän toiminnassa aikuispsykiatrisessa hoitoyksikössä, kun potilaaksi tulee lapsen vanhempi? 2) Miten huoli lapsen edun vaarantumisesta vaikuttaa sosiaalityöntekijän tehtäviin ja toimintatapoihin aikuispsykiatrisessa sosiaalityössä? Aineistonkeruumenetelmänä on passiivinen eläytymismenetelmä. Vastaajalle annettiin kehyskertomus, jossa oli lyhyt kuvaus tilanteesta, josta sosiaalityöntekijän tuli kirjoittaa kertomus. Kehyskertomusten variaatiot muotoiltiin tutkimuksen tavoitteisiin sopiviksi ja niiden laadinnassa periaatteena oli luoda puitteet, jotka mahdollistavat kirjoittajalle vapauden omaan persoonalliseen tyyliin ja luovuuteen. Eläytymismenetelmäaineiston analysointi on aineistolähtöistä ja analysointitapana olen käyttänyt teemoittelua. Eläytymismenetelmäaineistosta nousseet tutkimustulokset esittelen tyyppikertomuksina teemoittain. Tulkinnan ja johtopäätösten rinnalla syventyy keskeisten käsitteiden sisältö. Psykiatrinen sosiaalityö on oma erityinen osa- alueensa terveydenhuollon sosiaalityössä. Tutkimuksen tavoitteena on tehdä psykiatrista sosiaalityötä näkyväksi. Keskeisenä tutkimustuloksena nousi lastensuojelutarpeen arviointiprosessin alkaminen psykiatrisessa sosiaalityössä vanhemman tultua potilaaksi hoitoyksikköön. Sosiaalityöntekijä tekee lastensuojelutarpeen arvion moniammatillisen työryhmätyöskentelyn tuella sosiaalityön asiantuntijuuden näkökulmasta. Sosiaalityöntekijän työn tavoitteena on hyvän yhteistyön ja keskinäisen luottamuksen ilmapiirin saavuttaminen sekä yhteisymmärryksen luominen lapsen ja lapsen vanhempien kanssa lastensuojelutarpeen selvittelyprosessin perustaksi. Mikäli lastensuojelutarpeen arviointiprosessin aikana on herännyt huoli lapsen edun ja hyvinvoinnin vaarantumisesta, se johtaa yhteydenottoon lastensuojelun sosiaalityöntekijään. Lastensuojelutarpeen arviointiprosessi jatkuu lastensuojelutarpeen selvittelynä sosiaalitoimen lastensuojeluyksikössä. Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat psykiatrinen sosiaalityö, lapsen etu, lapset ja vanhemman mielenterveyden häiriö sekä lastensuojelutarpeen selvittely.
dc.format.extent60 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherpsykiatrinen sosiaalityö
dc.titleAikuispsykiatrinen sosiaalityö ja lapsen etu
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201208292277
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2012-08-29T08:25:48Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysopsykiatria
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysomielenterveyshäiriöt
dc.subject.ysomielenterveysongelmat
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record