Show simple item record

dc.contributor.authorPylvänäinen, Heidi
dc.contributor.authorRyynänen, Erna
dc.date.accessioned2012-08-29T07:16:55Z
dc.date.available2012-08-29T07:16:55Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1242244
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38420
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin ammatillisten perhekotivanhempien kuormituspuhetta ryhmätyönohjauksessa ja sitä, mikä rooli ryhmätyönohjauksella oli kuormituspuheen käsittelyssä. Tutkimuksessa keskityttiin työnohjauksen tukea antavan funktion tarkasteluun. Analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä analyysia (grounded theory). Pro gradu -tutkielma on osa Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen ”Ennen ja jälkeen huostaanoton – kehittyvän reflektion muodot ja asiantuntijuuden ulottuvuudet ehkäisevässä ja korjaavassa lastensuojelutyössä” -tutkimusprojektia. Aineistona tutkimuksessa olivat ammatillisten perhekotivanhempien kahdeksan videoitua ryhmätyönohjausistuntoa. Ammatilliset perhekotivanhemmat kokoontuivat Jyväskylän yliopiston Psykologian laitoksella syksyn ja kevään 2007–2008 aikana. Aineistosta muodostui kaksi ydinkategoriaa: sijaishuollon vanhemmuuden erityislaatuisuus ja vertaistuki. Sijaishuollon vanhemmuuden erityislaatuisuus liitettiin menetettyyn ydinperhe-elämään, ammatillisen perhekotivanhemman julkisen, yksityisen ja yksilöllisen rajalla elämiseen sekä perhekotiin yrityksenä ja monitoimijaisena työkontekstina. Vertaistukeen liitettiin jaettua ymmärrystä perhekotityön sisällöstä ja kohteesta sekä voimaantumista. Menetetty ydinperhe-elämä-kategoria liittyi työn katkeamattomuuteen, yksityisyyden puutteeseen ja riittämättömyyden tunteeseen perhekodin lapsia kohtaan. Ammatillisen perhekotivanhemman julkisen, yksityisen ja yksilöllisen rajalla elämisen kategoriassa kuormituspuhe liittyi haastavien sijaislasten käytökseen, siitä aiheutuvaan loukkaantumiseen, sijaislapsesta luopumiseen ja huoleen sijaislapsesta. Perhekoti yrityksenä ja monitoimijaisena työkontekstina -kategoria sisälsi kuormituspuhetta yrittäjyydestä sekä yhteistyön haasteista ulkopuolisten tahojen kanssa. Jaettu ymmärrys perhekotityön sisällöstä ja kohteesta -kategoria liittyi työnohjauksen ryhmämuotoisuuteen, työnohjattavien saman alan harjoittamiseen sekä työnohjaajan rooliin työnohjauksessa. Ryhmätyönohjaus voimaannutti ammatillisia perhekotivanhempia, koska kuormitustekijöistä pystyttiin puhumaan avoimesti. Se kevensi oloa ja paransi työssä jaksamista. Tulosten perusteella ammatillisten perhekotivanhempien työ on monin tavoin kuormittavaa. Ryhmätyönohjaus osoittautui vuorovaikutustilanteeksi, jossa oli mahdollisuus palauttaa voimavaroja työhön. Tutkimuksen perusteella ryhmätyönohjausta voi suositella ammatillisten perhekotivanhempien työssä jaksamisen ja sen edistämisen tukimuodoksi.
dc.format.extent38 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherryhmätyönohjaus
dc.subject.otherammatillinen perhekotivanhemmuus
dc.subject.othertyön kuormittavuus
dc.subject.otheraineistolähtöinen analyysi
dc.title"Pintasilittelyllä meitä ei enää niinku aviteta" : ammatillisten perhekotivanhempien työn kuormittavuuden käsittely ryhmätyönohjauksessa
dc.title.alternativeAmmatillisten perhekotivanhempien työn kuormittavuuden käsittely ryhmätyönohjauksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201208292274
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.subject.methodGrounded theory
dc.date.updated2012-08-29T07:16:56Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysotyönohjaus
dc.subject.ysoperhekodit
dc.subject.ysotyön kuormittavuus
dc.subject.ysosijaishuolto
dc.subject.ysovanhemmuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record