Show simple item record

dc.contributor.authorPiippo, Niina
dc.date.accessioned2012-08-20T10:30:02Z
dc.date.available2012-08-20T10:30:02Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1224256
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38316
dc.description.abstractTutkimukseni taustana on kasvava maahanmuutto Suomeen, maahanmuuttajien kotouttamiseen tähtäävä politiikka ja monikulttuurinen, aikuisten maahanmuuttajien parissa tehtävä sosiaalityö. Tarkastelen työssäni maahanmuuttoa ja kulttuurista toiseen siirtymistä koskevia teorioita asettaen keskeiseksi arvoksi maahanmuuttajien integroitumisen, kotoutumisen uuteen maahan ja yhteiskuntaan. Aihepiiri on ajankohtainen, sillä elinkeinoelämän edustajat toivovat työperäisen maahanmuuton kasvua. Luontevin maahanmuutto tapahtuu lähimaista, joten venäjänkielisten osuus Suomen väestössä tulee kasvamaan sen ohessa, että syntyperältään suomalaisiksi luettavien paluumuutto jatkuu edelleen. Työni empiirinen aineisto koostuu Jyväskylässä ja sen lähikunnissa vuosien 2007 – 2008 vaihteessa tekemästäni kyselystä, jonka kohdistin venäjänkielisille aikuisille maahanmuuttajille. Tavoitteenani on kyselyyn saamieni 51 maahanmuuttajan vastausten nojalla tutkia, ovatko maahanmuuttajien kotoutumisasenteet integraatioon tähtääviä ja ovatko venäjänkieliset aikuiset maahanmuuttajat kotoutuneet Jyväskylän alueelle. Tavoitteenani on myös selvittää, mikä edistää tai vaikeuttaa maahanmuuttajien kotoutumista. Peilaan eri teorioita kokoamaani tutkimusaineistoon ja tarkastelen maahanmuuttajien akkulturaatioasenteita ja kotoutumisprosessin vaiheita. Tutkimukseni keskeisin tulos on, että yleisesti ottaen venäläiset aikuiset maahanmuuttajat ovat asenteiltaan integraatioon pyrkiviä, minkä katsotaan olevan suotuisa asenne sekä yhteiskuntaan kiinnittymisen että yksilön hyvinvoinnin kannalta. Kuitenkin todellisuus esimerkiksi ystävyyssuhteissa osoittaa jonkun asteista separaatiota, eli maahanmuuttajien ystävyyssuhteissa etusijalla ovat toiset maahanmuuttajat. Tätä voidaan tulkita niin, että maahanmuuttajat asenteiltaan suuntautuisivat tutustumaan suomalaisiin ja perehtymään suomalaiseen kulttuuriin, mutta ystävyyssuhteita ei synny suomalaisten kanssa, joita venäjänkieliset luonnehtivat pidättyväisiksi ja hiljaisiksi verrattuna maanmiehiinsä. Venäjänkieliset ovat tyytyväisiä Suomessa saamiinsa julkisiin palveluihin tulkkauksen saatavuutta lukuun ottamatta ja he määrittelevät oman terveydentilansa ja taloudellisen tilanteensa kohtuullisiksi. Tutkimukseni vastaajissa oli suuri osa alle vuoden täällä oleskelleita, mikä vaikuttaa osaltaan siihen, että moni kokee kotoutumisprosessinsa olevan kesken ja arvioi kielitaitonsa heikoksi. Tutkittavien mielestä kotoutumista edistäisi työ, kielitaito ja sosiaaliset suhteet, mutta työllistyminen ilman kielitaitoa on vähäistä.
dc.format.extent169 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othermonikulttuurinen sosiaalityö
dc.subject.othermaahanmuuttajat
dc.subject.othervenäjänkieliset
dc.subject.otherintegraatio
dc.subject.otherkotoutuminen
dc.subject.otherakkulturaatio
dc.titleVenäläisten maahanmuuttajien kotoutuminen : venäjänkielisten aikuisten maahanmuuttajien kotoutuminen Jyväskylän alueella vuosien 2007-2008 vaihteessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201208202186
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2012-08-20T10:30:02Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysovenäjänkieliset
dc.subject.ysointegraatio
dc.subject.ysokotoutuminen
dc.subject.ysokotouttaminen
dc.subject.ysoakkulturaatio
dc.subject.ysoJyväskylä
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record