Show simple item record

dc.contributor.authorKaasalainen, Karoliina
dc.contributor.authorKasila, Kirsti
dc.contributor.authorKomulainen, Jyrki
dc.contributor.authorVillberg, Jari
dc.contributor.authorPoskiparta, Marita
dc.date.accessioned2012-08-08T07:28:46Z
dc.date.available2012-08-08T07:28:46Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationKaasalainen, K., Kasila, K., Komulainen, J., Villberg, J., & Poskiparta, M. (2011). Terveysliikunnan lukutaidon yhteys vapaa-ajan liikunta-aktiivisuuteen ja fyysiseen kuntoon työikäisillä miehillä. Liikunta ja tiede, 48 (11), 42-48. Retrieved from http://www.lts.fi/filearc/1095_L%26T11_tutkimusartikkelit_kaasalainen_lowres.pdf
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38267
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko työikäisten (25–64-vuotiaiden) miesten terveysliikunnan lukutaito yhteydessä vapaa-ajan liikunta-aktiivisuuteen ja fyysiseen kuntoon. Aineisto oli osa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskuksen ja LIKES-tutkimuskeskuksen yhteistyössä toteuttamaa ”Sisältääkö suomalaisen miehen liikunnan terveyden lukutaito tajua ja toimintaa?” -tutkimusta (2008–2009). Aineisto kerättiin kolmelta paikkakunnalta terveyskäyttäytymiskyselyillä, Polar OwnIndex-kuntomittauksilla ja Inbody 720-kehon koostumusmittauksilla. Tutkimukseen osallistui vuoden 2009 keväällä 104 työikäistä miestä. Tilastollisissa analyyseissa käytettiin ristiintaulukointeja ja merkitsevyydet testattiin χ²-testisuureella. Terveysliikunnan lukutaitoa arvioitiin summamuuttujalla, joka koostui 15, liikuntaan liittyviä tietoja, taitoja ja motivaatiota kuvaavasta, väittämästä. Summapistemäärien mukaan aineisto jaettiin kahteen ryhmään: hyvä ja huono terveysliikunnan lukutaito. Terveysliikunnan lukutaidolla oli tilastollisesti merkitsevä yhteys liikunta-aktiivisuuteen ja fyysiseen kuntoon. Motivaatio ja itsearvioidut liikuntataidot olivat paremmat vapaa-ajan liikuntaa yli 3 kertaa viikossa harrastavilla kuin vähemmän liikkuvilla. Työmatkaliikunnan määrä ei ollut yhteydessä terveysliikunnan lukutaitoon. Terveysliikunnan lukutaidon tason tunnistaminen voisi auttaa jatkossa liikuntaneuvonnan suunnittelussa ja iikuntainterventioiden kohdentamisessa. Terveyden lukutaidon ja liikunta-aktiivisuuden välisistä yhteyksistä tarvitaan jatkotutkimuksia.fi
dc.language.isofin
dc.publisherLiikuntatieteellinen Seura ry.
dc.relation.ispartofseriesLiikunta & Tiede
dc.relation.urihttp://lts.fi/julkaisut/liikunta-ja-tiede/2011/1
dc.subject.otherphysical activityen
dc.subject.othermenen
dc.subject.otherworking ageden
dc.subject.otherhealth literacyen
dc.subject.otherliikuntafi
dc.subject.othermiehetfi
dc.subject.othertyöikäisetfi
dc.subject.otherterveyden lukutaitofi
dc.titleTerveysliikunnan lukutaidon yhteys vapaa-ajan liikunta-aktiivisuuteen ja fyysiseen kuntoon työikäisillä miehillä
dc.typeArticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201208082134
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.type.coarjournal article
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.relation.issn0358-7010
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Liikuntatieteellinen seura
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record