Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorLyijynen, Katri
dc.date.accessioned2012-07-18T06:55:41Z
dc.date.available2012-07-18T06:55:41Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1223142
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38230
dc.description.abstractPro gradu –tutkielma käsittelee 1990-luvun liikkeenjohtoajattelua ja foucault’laista valtakäsitystä sekä hallinnoimisen teemaa. Tutkielman aineisto koostuu Yritystalouslehden artikkeleista vuosilta 1990–1999. Lopulliseen aineistoanalyysiin on valikoitunut 20 henkilöstöjohtamisen aluetta käsittelevää artikkelia. Tutkimus on tekstianalyysia. Tarkastelun kohteena on se, mistä tutkimusaineistossa puhutaan ja minkälaiseksi liikkeenjohtamisen tehtävät ja kohteet aineistossa käsitetään. Diskurssianalyyttisesta näkökulmasta pyrkimyksenä on tarkastella ja analysoida ajattelujärjestelmiä sekä tehdä henkilöstöjohtamisen käytännöt ja valtavaikutukset näkyviksi. Tutkielman teoreettinen viitekehys koostuu Michel Foucault’n valtakäsityksen ja Foucault’a peräisin olevan hallinnoimisen teeman hahmottamisesta. Tutkielman tarkoituksena on tuoda foucault’lainen vallan ja hallinnoinnin näkökulma liikkeenjohtoajatteluun. Keskeistä on erityisen lähestymistavan muodostaminen Foucault’n teoksia analysoivan kirjallisuuden avulla. Liikkeenjohtamisen ymmärtämisessä ja aineiston analysoinnissa tärkeäksi nousee Foucault’n valtakäsitys: ajatus vallan tuottavasta luonteesta, käsitys tiedon ja vallan suhteesta, vaihtoehtoinen tapa ymmärtää subjekti sekä biovallan ja hallintamentaliteetin käsitteet ja problematiikka. Tutkielman aineistoanalyyseissa liikkeenjohtamisideologioista oli löydettävissä käytäntöjä tai tekniikoita, joiden valtavaikutukset avautuvat nimenomaan foucault’laisen valtakäsityksen näkökulmasta tarkasteltuna. Keskeisenä tutkielman päätelmänä on hallinnoinnin intensifioitumisen korostuminen 1990-luvun liikkeenjohtoajattelussa.
dc.format.extent68 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherFoucault, Michel
dc.titleIlluusio vapaudesta? : Foucault'laisen vallan ja hallinnoimisen näkökulma 1990-luvun liikkeenjohtoajattelussa
dc.title.alternativeFoucault'laisen vallan ja hallinnoimisen näkökulma 1990-luvun liikkeenjohtoajattelussa
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201207182094
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineValtio-oppifi
dc.contributor.oppiainePolitical Scienceen
dc.date.updated2012-07-18T06:55:41Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi208
dc.subject.yso1990-luku
dc.subject.ysoliikkeenjohto
dc.subject.ysovalta
dc.subject.ysohallinnointi
dc.subject.ysotekstianalyysi


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot