Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorHaapanen, Jarkko
dc.date.accessioned2012-07-09T07:41:18Z
dc.date.available2012-07-09T07:41:18Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1222976
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38161
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoitus on analysoida Kiinan ensimmäisenä presidenttinä toimineen Sun Yatsenin ajan retoriikkaa. Keskityn erityisesti Sunin tapaan käyttää evoluutio-käsitettä argumentaationsa apuna ja tähän evoluutio-käsitteeseen liittyviin ajallisiin narratiiveihin. Tutkimuksen ensisijaisena aineistona on Sunin tunnetuin teos Kansan kolme periaatetta. Olen lisäksi analysoinut myös muita kysymyksenasettelun kannalta relevantteja Sunin kirjoittamia tekstejä. Teoreettisena näkökulmana minulla on Reinhart Koselleckin temporalisaatio-teesi, jota sovellan työssäni kiinalaiseen kontekstiin. Tämä asetelma sijoittaa Sunin argumentaation osaksi laajempaa kontekstia. Taustaoletuksenani on, että Kiinassa tapahtui 1800- ja 1900- lukujen taitteessa länsimaisen tieteen aikaansaama epistemologinen murros, joka aikaansai murroksen myös tapaan käsittää aika. Vanha syklinen ja staattinen tapa käsittää aika ei enää ollut validi Kiinan siirtyessä moderniin kansallisvaltioiden maailmaan. Tutkimuksen analyysi keskittyy Sun Yatsenin argumentointiin, jonka tarkoitus on toimia esimerkkinä tuon ajan kiinalaisesta edistys- ja evoluutio-retoriikasta. Tutkimus osoittaa, ettei käsitteellinen murros ja uudenlaisten ajallisten käsitteiden käyttöönotto hävitä vanhoja ikuisuuteen viittaavia käsitteitä Sunin poliittisesta argumentaatiosta. Sun käyttää ikuisia (kuten Taivas) ja ajallisia (kuten edistys) käsitteitä rinnakkain. Sunin evoluutio-argumentaatioon liittyen hän representoi menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden yhtenä edistyskertomuksena. Sunin menneisyysretoriikka ottaa myös etäisyyttä perinteiseen kiinalaiseen historiankirjoitukseen, jonka päähenkilönä oli aina hallitsija. Sunilla temporalisoituneen historian päähenkilöksi nousee sen sijaan Kiinan kansa. Sunin evoluutio-käsite Kansan kolmessa periaatteessa ei edusta niin kutsuttua sosiaalidarwinistista mallia. Menneisyysargumentaatio on Kansan kolmessa periaatteessa selvästi tulevaisuus- ja nykyisyysargumentaatiota keskeisemmässä roolissa. Menneisyyden rooli korostuu erityisesti Sunin nationalismiretoriikassa. Sunin luoma kuva tulevaisuuden Kiinasta on maailman moraalinen johtaja, joka puolustaa heikkoja maita imperialisteja vastaan.
dc.format.extent107 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherSun Yat-sen
dc.subject.otherKoselleck, Reinhart
dc.titleIäisyydestä aikaan, ajasta iäisyyteen : evoluutio ja siihen liittyvät temporaaliset narratiivit Sun Yatsenin poliittisessa argumentaatiossa
dc.title.alternativeEvoluutio ja siihen liittyvät temporaaliset narratiivit Sun Yatsenin poliittisessa argumentaatiossa
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201207092021
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineValtio-oppifi
dc.contributor.oppiainePolitical Scienceen
dc.date.updated2012-07-09T07:41:18Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi208
dc.subject.ysoaika
dc.subject.ysoretoriikka
dc.subject.ysososiaalidarwinismi
dc.subject.ysovallankumoukset
dc.subject.ysoevoluutio
dc.subject.ysonationalismi
dc.subject.ysoKiina


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot