Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorSalomäki, Sanna
dc.date.accessioned2012-06-28T17:02:30Z
dc.date.available2012-06-28T17:02:30Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38119
dc.description.abstractTutkielmani tarkoituksena oli selvittää, missä määrin suomalaisten yliopisto-opiskelijoiden kirjoitelmien sanoissa ja lauserakenteissa näkyy muiden aiemmin opittujen kielten vaikutus - koodinvaihto ja transfer. Halusin myös tietää, onko opiskelijoiden muiden kielten osaamisella tai sukupuolella yhteyttä muiden kielten käyttöön ruotsin kirjoitelmissa. Aineistooni kuului 42 koeolosuhteissa kirjoitettua n. 200 sanan kirjoitelmaa sekä kyselylomake, jolla kartoitin opiskelijoiden taustoja, lähinnä muiden kielten hallitsemista. Tutkimusmetodini oli kvantitatiivinen, mutta siinä oli myös kvalitatiivisia piirteitä. Etsin aineistostani neljää eri transfertyyppiä: sanan kirjoitusasun (ortografinen), sanan merkitystason (leksikaalinen), sanan rakennetason (morfologinen) ja syntaktista transferia. Koodinvaihtotapauksiksi määrittelin sanat, joita ei ollut mukautettu millään tavalla ruotsin kieleen. Tutkimustuloksista kävi ilmi, että yliopisto-opiskelijat käyttävät muita kieliä apunaan, kun he kirjoittavat ruotsinkielistä tekstiä. Kaiken kaikkiaan löysin aineistostani 274 tapausta, joissa näkyi muiden kielten vaikutus. Käytetyin kieli oli englanti, mutta myös suomen kieltä esiintyi kirjoitelmissa. Saksaa ja ranskaa esiintyi sen sijaan vain yksittäisissä tapauksissa. Leksikaalinen ja syntaktinen transfer olivat tavallisimpia muotoja, joissa muut kielet esiintyivät. Koodinvaihtotapauksia tai sanan rakennetason transferia esiintyi huomattavasti vähemmän. Oletan, että syy transferin laajaan esiintymiseen aineistossani on se, että luin transfertapauksiksi sanajärjestys- ja prepositiovirheet, jotka ovat yleisiä suomenkielisillä ruotsin oppijoilla. Pidän tutkimustani käyttökelpoisena esimerkiksi opettajan ammattia ajatellen. Mielestäni opettajan tulisi huomioida se, että muitakin kieliä saatetaan käyttää kohdekielen lisäksi erilaisissa tilanteissa, kuten keskusteluissa tai kirjoitelmissa. Olen sitä mieltä, että muiden kielten vaikutuksen mahdollisuutta on tuotava enemmän opetuksessa oppilaiden tietoisuuteen, jotta he osaisivat välttää muiden kielten aiheuttamia virheitä tuotoksissaan.
dc.format.extent34
dc.language.isoswe
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherandra språks interferens
dc.subject.othertransfer
dc.subject.otherkodväxling
dc.subject.otheruniversitet
dc.titlePå andra hand jag tänker att Finnland är nära mitt hjärt : andra språks interferens i universitetsstuderandens svenskuppsatser
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201206281981
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.date.updated2012-06-28T17:02:31Z
dc.rights.accesslevelopenAccessen


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot