Show simple item record

dc.contributor.authorKuosmanen, Annika
dc.date.accessioned2012-06-28T10:18:08Z
dc.date.available2012-06-28T10:18:08Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1218870
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38117
dc.description.abstractLaulunopetus oli keskeinen oppiaine kansakoulussa koko sen toiminnan ajan. 1950-luvun lopulla oppiaine alkoi hitaasti muuttua musiikinopetuksen suuntaan Orff-soittimiston tullessa osaksi opetusta. Tutkielman tarkoitus on selvittää miten koulusoitinten tulo näkyi kansakoulunopettajien valmistuksessa. Tutkielma keskittyy lukuvuoden 1963-1964 musiikin pedagogiikkaan Helsingin opettajakorkeakoulussa ja keskeinen lähde tässä työssä on alkuperäinen opiskelijan muistiinpanoaineisto Ellen Urhon pitämiltä luennoilta. Luentojen sisältöä verrataan tuolloin voimassa olleeseen opetussuunnitelmaan, Kansakoulukomitean mietintöön vuodelta 1952, sekä opettajainvalmistusta ohjanneeseen Seminaarilainsäädännön uudistuskomitean mietintöön vuodelta 1960. Koska kansakoulujärjestelmän eri asteet vaihtelivat vuosien saatossa sekä nimityksiltään että luokka-asteiltaan, tutkielmassa luodaan katsaus näiden koulumuotojen kehitykseen. Tausta-aineistona kansakoulunopettajaksi valmistuvien musiikinopetuksesta on käsitelty Seminaarilainsäädännön uudistuskomitean mietintöä 1960, jota on pääpiirteissään suositeltu noudatettavaksi myös opettajakorkeakouluissa. Tutkielma on luonteeltaan kvalitatiivinen, musiikkikasvatuksen historiaan liittyvä vertaileva tapaustutkimus, jossa aineistoon perehdytään sisällönanalyyttisin keinoin. Käsiteltävien kohteiden eri osa-alueita verrataan pääpainon ollessa koulusoittimissa. Tavoite on selvittää nouseeko koulusoitinpedagogiikka esiin käsitellyssä aineistossa ja jos, niin millä volyymilla sekä missä määrin ja miltä osin luentojen pedagogiikka ja komiteamietintö ovat yhteneväiset tai eroavat toisistaan. Tutkimuksesta ilmenee, että komiteamietintö mainitsee soittimet ainoastaan ohimennen, kun taas opettajakorkeakoulun pedagogiikassa ne ovat keskeisessä osassa. Etenkin rytmillisen aineksen opetuksen yhteydessä soittimet nousevat merkittävästi esiin. Tutkimuksen lisäksi tämän työn keskeinen motiivi oli arvokkaan yksityisen muistiinpanomateriaalin tallentaminen digitaaliseen muotoon jälkipolvien tarkasteltavaksi.
dc.format.extent95 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherHelsingin opettajakorkeakoulu
dc.titleKoulusoittimia opettajanvalmistukseen : musiikin opetusoppia Helsingin opettajakorkeakoulussa lukuvuonna 1963-1964
dc.title.alternativeMusiikin opetusoppia Helsingin opettajakorkeakoulussa lukuvuonna 1963-1964
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201206281978
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosMusiikin laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Musicen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineMusiikkikasvatusfi
dc.contributor.oppiaineMusic Educationen
dc.date.updated2012-06-28T10:18:08Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3052
dc.subject.yso1960-luku
dc.subject.ysokansakoulu
dc.subject.ysolaulaminen
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysosoittimet
dc.subject.ysomusiikkikasvatus
dc.subject.ysohistoria
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record