Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorVänttinen, Hannu
dc.date.accessioned2012-06-06T14:03:41Z
dc.date.available2012-06-06T14:03:41Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1218221
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37975
dc.description.abstractKokonaisarkkitehtuurin rooli hankehallinnassa –tutkielmassa keskitytään tar-kastelemaan julkishallinnon hankehallinnon ja muutostenhallinnon tilaa sai-raanhoitopiireissä. Kirjallisuudessa kokonaisarkkitehtuuria suositellaan käytet-täväksi organisaatioiden kokonaisuuksien hallintaan. Kokonaisarkkitehtuurilla (KA) hallittaessa organisaatiossa toimintoja se muodostuu myös yhdeksi joh-tamistavaksi. Kokonaisarkkitehtuurilla pyritään siihen, että organisaation kaik-ki olennaiset hankkeet ohjaavat organisaation toimintatapoja ja järjestelmiä or-ganisaation haluamaan suuntaan. Suunta, johon pyritään, on kirjoitettuna or-ganisaatioiden strategiaan. Hankehallinto ja muutoshallinto ovat organisaatioissa merkittävässä osas-sa uusissa hankkeissa, ja mikäli niitä ei ohjata, hankkeet voivat olla päällekkäi-siä tai eri suuntaan vieviä. Kokonaisarkkitehtuurin avulla voidaan hoitaa han-kehallintoa siten, että organisaatiossa käytävät muutoshankkeet ja muutokset ovat linjassa organisaation strategian kanssa. Käytännössä asiat voivat kuiten-kin olla eri tavoin järjestetty, sillä kokonaisarkkitehtuuriajattelu ei ole lyönyt vielä itseään läpi organisaatioissa. Tutkielmassa keskitytäänkin tarkastelemaan, kuinka asiat on järjestetty Suomessa julkishallinnossa ja vielä tarkemmin sai-raanhoitopiireissä. Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluin viiteen kohde or-ganisaatioon. Kahdesta ei löytynyt kokonaisarkkitehtuuriajattelua, mutta kol-mesta tutkimuskohteesta sellainen löytyi. Näissä kolmessa voitiin havaita stra-tegian ohjaavan kokonaisarkkitehtuurityöryhmien toimintaa, mitkä valvoivat organisaation hanke- ja muutoshallintoa.
dc.format.extent85 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherhankehallinto
dc.subject.othermuutoshallinto
dc.subject.otherkokonaisarkkitehtuuri
dc.subject.otherKA
dc.subject.othermuutostenhallinta
dc.titleKokonaisarkkitehtuurin rooli hankehallinnassa : case sairaanhoitopiirit
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201206061808
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosTietojenkäsittelytieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Computer Science and Information Systemsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojenkäsittelytiedefi
dc.date.updated2012-06-06T14:03:41Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysohankkeet
dc.subject.ysohallinto
dc.subject.ysokokonaisarkkitehtuuri
dc.subject.ysomuutoksenhallinta
dc.subject.ysosairaanhoitopiirit
dc.subject.ysoorganisaatiot


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot