Show simple item record

dc.contributor.authorSilvonen, Mikko
dc.date.accessioned2012-05-29T08:55:39Z
dc.date.available2012-05-29T08:55:39Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1217509
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37919
dc.description.abstractSilvonen, M. 2012. Itsepuolustusharjoittelun mahdollisuudet koulukiusaamisen vähen-tämisessä. Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikan pro gradu- tutkielma. 91 s. Tutkielman tavoitteena oli selvittää itsepuolustusharjoittelun mahdollisuuksia koulu-kiusaamisen vähentämisessä. Tarkoituksena oli tutkia, miten itsepuolustuskurssi toteutui kolmannen luokan oppilailla, miten koulukiusaamiseen puuttuvat harjoitukset toimivat itsepuolustuskurssilla ja miten itsepuolustuskurssi ilmeni oppilaiden välisissä suhteissa. Lisäksi tutkittiin, mitä keinoja oppilaat voivat oppia koulukiusaamisen tunnistamiseen ja välttämiseen sekä vaikuttiko itsepuolustuskurssi koulukiusaamista vähentävästi. Tutkielman taustateoriana oli Salmivallin (2003, 54–62) ajatukset ryhmätason työsken-telystä, roolien muuttamisesta, kiusaamisen vastaisista säännöistä sekä eläytymis- ja roo-linotto- harjoituksista. Nämä ajatukset antoivat teoriapohjan kurssin suunnittelulle. Tutkimus toteutettiin itsepuolustuskurssina kolmannen luokan oppilaille. Aineisto kerät-tiin menetelmätriangulaatiota käyttäen. Aineisto sisälsi tutkijaopettajan kokemuspäivä-kirjan, kolme videoitua tuntia, luokanopettajan haastattelun ennen ja jälkeen kurssia sekä kyselyn oppilaille kurssin päätteeksi. Tutkielmassa käytettiin laadullisen tutkimuksen aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Tuloksista selvisi, että lyhyelläkin itsepuolustuskurssilla oppilaat omaksuivat koulu-kiusaamisen vastaisia asenteita ja keinoja puuttua koulukiusaamiseen. Kurssin ajatuksena oli puuttua koulukiusaamiseen ryhmätasolla, mutta kurssin aineistosta kävi ilmi, että tehokkaampi vaihtoehto olisi voinut ollut yksilötason puuttuminen. Osa oppilaista olisi hyötynyt henkilökohtaisista keskusteluista. Koulukiusaamista on vaikea poistaa, mutta näinkin lyhyellä kurssilla voidaan saada hyviä tuloksia. Tärkeää eivät ole puuttumisen keinot, vaan se, että koulukiusaamiseen puututaan.
dc.format.extent90 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherKoulukiusaamiseen puuttuminen
dc.subject.otheraggressiivisuus
dc.subject.otheritsepuolustus
dc.subject.otherinterventio.
dc.titleItsepuolustusharjoittelun mahdollisuudet koulukiusaamisen vähentämisessä
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201205291754
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2012-05-29T08:55:39Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysokoulukiusaaminen
dc.subject.ysoaggressiivisuus
dc.subject.ysoitsepuolustus
dc.subject.ysointerventio
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record