Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorKari, Minna
dc.date.accessioned2012-05-28T17:01:00Z
dc.date.available2012-05-28T17:01:00Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1217479
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37912
dc.description.abstractPedagoginen johtajuus on laadukkaan varhaiskasvatuksen edellytys. Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen vaatii vahvaa asiantuntijuutta koko organisaatiolta. Jotta pedagogista johtajuutta voi jakaa, on tarpeen selkiyttää ja määritellä pedagogista johtajuutta sekä sitä, mitä se kullakin varhaiskasvatuksen toimijatasolla käytännössä tarkoittaa. Tämän tutkimuksen tehtävänä oli selvittää kuinka pedagogisen johtajuuden jatkumo toteutuu varhaiskasvatuksen organisaation eri toimijatasoilla ja kuinka näiden tasojen väliset odotukset kohtaavat. Tutkimus on kvalitatiivinen tapaustutkimus paikkakuntani varhaiskasvatuksen organisaatiosta. Aineistonkeruumenetelminä olivat focus group – haastattelu sekä henkilökohtaiset kirjoitelmat. Aineisto kerättiin haastattelemalla seitsemää lastentarhanopettajaa, seitsemää päiväkodinjohtajaa sekä kolmea varhaiskasvatuksen hallinnon edustajaa. Haastatteluryhmiä muodostui viisi, hallinnon edustajat muodostivat oman ryhmänsä, päiväkodinjohtajista ja lastentarhanopettajista muodostui kaksi ryhmää. Pyysin henkilökohtaiset kirjoitelmat jokaiselta haastatteluun osallistuvalta. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällön analyysin avulla. Tutkimustulokset osoittivat, että pedagogisen johtajuuden käsite on epäselvä ja siihen toivottaisiin selkiyttämistä läpi organisaation. Pedagogisen johtajuuden jatkumon nähtiin toteutuvan parhaiten yksikkötasolla päiväkodinjohtajan ja lastentarhanopettajien välillä. Yhteisen keskustelun merkitys nähtiin edellytyksenä pedagogisen johtajuuden jakamiselle. Rakenteiden merkitys pedagogisen johtajuuden jatkumon tukemisena nähtiin tärkeänä. Tällaisia rakenteita olivat ajan järjestäminen pedagogiselle johtajuudelle, tiimisopimukset, palaverikäytännöt sekä tiimin vetäjien nimeäminen. Jaetun pedagogisen johtajuuden nähtiin toteutuvan varhaiskasvatussuunnitelmatyössä. Konsultoivien erityislastentarhanopettajien tuki päiväkodinjohtajille ja lastentarhanopettajille nähtiin pedagogista johtajuutta tukevana. Kaikki varhaiskasvatuksen organisaation toimijatasot esittivät toiveenaan perustehtävän, yhteisten linjausten, tavoitteiden ja painopisteiden selkiyttämistä koko organisaatiossa. Esimiehiltä toivottiin luottamusta omaa asiantuntijuutta kohtaan, lisäksi toivottiin yhteisiin sopimuksiin sitoutumista kaikilta organisaation jäseniltä. Tämän tutkimuksen tuloksena pedagogisen johtajuuden jakaminen näyttäisi olevan merkityksellinen tekijä laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamisessa. Pedagogiselle johtajuudelle tarvitaan aikaa ja tilaa, joka on mahdollista järjestää toimivien rakenteiden avulla. Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu pedagogista johtajuutta jaetun johtajuuden näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkasteltiin rinnakkain kolmen eri toimijatason näkemyksiä johtajuuden jakamisesta.
dc.format.extent110 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherpedagoginen johtajuus
dc.subject.otherjaettu johtajuus
dc.titlePedagogisen johtajuuden toteutuminen varhaiskasvatuksen organisaation eri toimijatasoilla : tapaustutkimus Kuopion kaupungin varhaiskasvatuksen organisaatiosta
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201205281746
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2012-05-28T17:01:00Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysojohtajuus
dc.subject.ysooppiva organisaatio
dc.subject.ysoKuopio


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot