Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorNurmi, Maija
dc.date.accessioned2012-05-23T14:09:14Z
dc.date.available2012-05-23T14:09:14Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1217183
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37885
dc.description.abstractMateriaalitehokkuus on monen toimijan intressi. Materiaalitehokkuudella voidaan saavuttaa kustannusetuja, parantaa yrityksen kilpailuasemaa markkinoilla sekä synnyttää liike-toiminnalle enemmän kassavirtaa. Materiaalitehokkuudesta on lisäksi hyötyä ympäristölle, koska materiaalien tehokkaalla hyödyntämisellä voidaan vähentää luonnonvarojen kulutusta sekä vähentää syntyvän jätteen määrää. Kalkkikivilouhinnan yhteydessä materiaalite-hokkuus tarkoittaa louhitun materiaalin mahdollisimman korkeaa hyödyntämisastetta. Kansallinen lainsäädäntö sekä hallinnolliset käytännöt vaikuttavat materiaalitehokkuuden saavuttamiseen. Muuttuva jäte- ja ympäristölainsäädäntö sekä vastikään uusittu kaivoslaki tarjoavat puitteet materiaalitehokkaalle toiminnalle, mutta lain tarjoamat väylät eivät ole yksiselitteisiä. Useat toiminnanharjoittajat jopa kokevat, ettei hyvän materiaalitehokkuuden tason saavuttaminen ole mahdollista vallitsevan lainsäädännön puitteissa. Tämä tutkimus esittelee kattavasti kaivannaisteollisuuden synnyttämän sivukiveä koskevan ympäristölainsäädännön. Tutkimuksessa pyritään selvittämään lain tarjoamat vaihtoehdot, joilla materiaalitehokkuutta voidaan parantaa ja jätettä hyödyntää mahdollisimman tehok-kaasti. Tutkimuksissa vertaillaan eri hyödyntämisvaihtoehtoja ja pyritään tarjoaamaan alan toimijoille pohjatietoa, jonka avulla materiaalitehokkuutta voidaan parantaa. Uuden jätelainsäädännön myötä sivukiveä ei ole enää mahdollista hyödyntää kaivannaisjä-tesuunnitelman mukaisesti, vaan hyödyntämisessä on sovellettava joko jätelain tai ympä-ristönsuojelulain tarjoamia hyödyntämiskäytäntöjä. Vaihtoehtoisia hyödyntämismahdolli-suuksia ovat sivutuotemenettely, EoW-menettely, ympäristölupamenettely tai MARA-asetuksen mukainen ilmoitusmenettely. Kunkin toimijan tulee omalta osaltaan valita sille sopivin väylä, jolla pyrkiä hyödyntämään sivukiveä. Yritysten tulisi olla aktiivisesti mukana lainsäädännön kehitystyöprosessissa. Lainsäädän-nöllis-hallinnollisen sääntelyn kehittämisen lisäksi yritysten tekemä myynti- ja markki-nointityö sekä alueellinen sidosryhmäyhteistyö nousevat merkittävään rooliin materiaalite-hokkuustavoitteiden saavuttamisessa.
dc.format.extent137 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherjäte
dc.subject.othermateriaalitehokkuus
dc.subject.othersivukivi
dc.subject.othersivutuote
dc.subject.otherylijäämätuote
dc.subject.otherympäristöhallinto
dc.subject.otherympäristölainsäädäntö
dc.titleLainsäädännöllis-hallinnollisen ympäristösääntelyn vaikutukset kalkkikivilouhinnan materiaalitehokkuustavoitteiden saavuttamiseen
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201205231720
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYmpäristötiede ja -teknologiafi
dc.contributor.oppiaineEnvironmental science and technologyen
dc.date.updated2012-05-23T14:09:14Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi4015
dc.subject.ysojätteet
dc.subject.ysoekotehokkuus
dc.subject.ysosivutuotteet
dc.subject.ysoympäristöhallinto
dc.subject.ysoympäristöoikeus
dc.subject.ysokalkkikivi
dc.subject.ysolouhinta
dc.subject.ysokalkkiteollisuus


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot