Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorKettunen, Jemina
dc.date.accessioned2012-05-17T19:52:28Z
dc.date.available2012-05-17T19:52:28Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1216824
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37856
dc.description.abstractTutkimus oli luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus, jonka tarkoituksena oli selvittää, mitä tekijöitä toisen asteen ammatillisten opintojen keskeyttämiseen johtaneen motivaation puutteen taustalla on. Tutkimus oli osa Niilo Mäki-instituutin Motivoimaa-hanketta. Kohdejoukkona oli kolme 17–19-vuotiasta naisopiskelijaa, jotka olivat opiskelleet erään ammattiopiston yksiköissä vuosien 2008–2010 aikana ja eronneet oppilaitoksesta. Tutkimusaihe rajattiin koskemaan vain nuorten omaa näkökulmaa ja siinä korostuivat nuorten omat näkemykset opintojen keskeyttämisen merkityksestä omaan elämäntilanteeseen. Tutkimuksessa selvitettiin, mitä syitä motivoitumaton nuori koki olevan opintojensa keskeyttämisen taustalla. Lisäksi selvitettiin, millä perusteilla nuori hakeutui ammatillisiin opintoihin, millaisena nuori koki keskeyttämispäätöksen ja millaisia tulevaisuuden näkemyksiä nuorilla oli keskeyttämispäätöksen jälkeen. Aineisto koostui kolmen nuoren naisen haastatteluista. Tutkimuksen aineistonkeruu suoritettiin teemahaastattelun avulla. Haastattelut analysoitiin sisällönanalyysiä käyttäen. Löydökset esitettiin kolmena tapauskertomuksena, joissa jokaisen nuoren tarina oli oma tapauksensa. Löydökset osoittivat, että opintojen keskeyttämiseen johtaneen motivaation puutteen taustalla oli yhdellä nuorella väärä alavalinta ja kahdella nuorella mielenterveydelliset tekijät. Tapauskertomuksista ilmeni, että aiemmalla koulumenestyksellä, mielenterveydellisillä tekijöillä ja nivelvaiheen opinto-ohjauksella oli merkitystä ammatillisiin opintoihin hakeutumisessa. Keskeyttämispäätös oli jokaisen nuoren kohdalla helpottava päätös. Jokaisen nuoren näkemykset tulevaisuuteensa olivat keskeyttämispäätöksen jälkeen positiiviset. Tutkimuksen löydökset toivat lisää vahvistusta siihen, kuinka opiskelumotivaation vähenemiseen ja opintojen keskeyttämiseen vaikuttavat useat tekijät yksilö- ja oppimisympäristötasolla. Löydösten perusteella voidaan todeta, että opintojen keskeyttäminen voi olla nuorelle järkevä ja elämänkulkua jäsentävä ratkaisu. Keskeyttämisriskissä oleva opiskelija tarvitsee opintojensa tueksi joustavia opetusjärjes-telyjä. Keskeyttämisen ennaltaehkäisemiseksi tulee kiinnittää huomiota toimivaan nivelvaiheen opinto-ohjaukseen ja yksilöllisten opiskelupolkujen toteutukseen.
dc.format.extent65 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othermotivaatio
dc.subject.otheropintojen keskeyttäminen
dc.subject.otherammatillinen koulutus
dc.subject.otherteemahaastattelu
dc.subject.othertapaustutkimus
dc.titleMotivaation puutteen taustalla olevat tekijät ja ammatillisten opintojen keskeyttäminen : nuorten tarinoita keskeyttämisprosesseista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201205171678
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.subject.methodTapaustutkimus
dc.date.updated2012-05-17T19:52:29Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysoopintojen keskeyttäminen
dc.subject.ysoammatillinen koulutus
dc.subject.ysoteemahaastattelut


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot