Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorAnttonen, Sanna
dc.contributor.authorLundstedt, Marianna
dc.date.accessioned2012-05-09T08:26:37Z
dc.date.available2012-05-09T08:26:37Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1216781
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37794
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää selviytymiskeinojen ja psykologisen työstä irrottautumisen yhteyttä psyykkiseen oireiluun työstressitilanteessa. Tutkimus oli osa ”Työn ja perheen yhteensovittamisen hallintastrategiat ja -keinot työhyvinvoinnin tukipilareina” -tutkimus- ja kehittämishanketta. Tutkimus toteutettiin Terveys- ja sosiaalialan ammattijärjestön (Tehy) ja Palvelualojen ammattiliiton (Pam) jäsenille vuosina 2008-2011. Kyselytutkimukseen osallistui yhteensä 2756 vastaajaa (Tehy n=1719, Pam n=1037). Tutkimuksessa tarkasteltiin stressitekijänä työn määrällisiä vaatimuksia, joihin sisältyi koettu työmäärä ja aikapaineet. Ensimmäiseksi selvitettiin selviytymiskeinojen käyttöä ja työstä irrottautumisen onnistumista hoito- ja palvelualoilla sekä toimialakohtaisia eroja näissä tekijöissä. Toiseksi selvitettiin, onko selviytymiskeinoilla ja irrottautumisella yhteyttä psyykkisten oireiden kokemiseen matalassa (vähän työn määrällisiä vaatimuksia) tai korkeassa työstressissä (paljon työn määrällisiä vaatimuksia), ja kolmanneksi kumpi keinoista suojaa tehokkaammin psyykkiseltä oireilulta. Selviytymiskeinojen, irrottautumisen, psyykkisten oireiden ja työstressin välisiä yhteyksiä tutkittiin hierarkisella regressioanalyysilla (enter). Selviytymiskeinoja mitattiin Edwardsin ja Baglionin (1993) Cybernetic Coping Scale -mittarilla. Molemmilla toimialoilla käytettiin selviytymiskeinoista eniten oireiden vähentämistä ja vähiten välttelyä. Palvelualalla käytettiin kuitenkin hoitoalaa enemmän välttelyä ja uudelleenarviointia. Psykologista työstä irrottautumista mitattiin Sonnentagin ja Fritzin (2007) the Recovery Experience Questionaire -mittarilla. Irrottautuminen onnistui paremmin hoito- kuin palvelualalla. Irrottautumisen onnistuminen ja uudelleenarvioinnin käyttö selviytymiskeinona suojasivat psyykkisiltä oireilta korkeassa työstressissä molemmilla toimialoilla. Irrottautumisen onnistuminen oli yhteydessä vähäisempään oireiluun myös matalassa työstressissä. Hoitoalalla irrottautumisen yhteys vähäisempään oireiluun oli voimakkaampi korkean kuin matalan työstressin tilanteessa. Palvelualalla työstressin määrällä ei ollut merkitystä irrottautumisen tehokkuuteen. Irrottautuminen osoittautui kaikkein tehokkaimmaksi hyvinvointia suojaavaksi tekijäksi suojaten psyykkiseltä oireilulta paremmin kuin selviytymiskeinot. Selviytymiskeinoista erityisesti välttely heikensi hyvinvointia ollen yhteydessä runsaampaan psyykkiseen oireiluun molemmilla toimialoilla. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi stressinhallintakoulutuksissa tai kuntoutuksessa keskittyen erityisesti työstä irrottautumisen tukemiseen ja uudelleenarvioinnin harjoitteluun työstressistä selviytymiseksi.
dc.format.extent37 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othertyöstressi
dc.subject.otherselviytymiskeinot
dc.subject.othercoping
dc.subject.otherpsykologinen irrottautuminen
dc.subject.otherpalautuminen
dc.subject.otherpsyykkiset oireet
dc.titleSelviytymiskeinojen ja työstä irrottautumisen yhteys psyykkiseen oireiluun työstressitilanteessa : poikkileikkaustutkimus hoito- ja palvelualoilla
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201205091629
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.date.updated2012-05-09T08:26:37Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysostressi
dc.subject.ysojaksaminen
dc.subject.ysoselviytyminen
dc.subject.ysopalautuminen
dc.subject.ysooireet


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot