Show simple item record

dc.contributor.authorPihl, Anu
dc.date.accessioned2012-04-20T10:42:45Z
dc.date.available2012-04-20T10:42:45Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1197643
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37710
dc.description.abstractTämän tutkielman tavoitteena on tuoda esiin ja kuvata kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneiden henkilöiden elämässä tapahtuneita myönteisiä laadullisia muutoksia. Tutkielmassa pohditaan lisäksi kuntouttavan työtoiminnan ja voimaantumisen välistä yhteyttä. Voimaantuminen on tässä tutkielmassa kaksoisroolissa. Se on yhtäältä kuntouttavan työtoiminnan myötä tapahtuneiden myönteisten muutosten yhteinen nimittäjä ja toisaalta se on tuloksia selittävä teoreettinen viitekehys. Sosiaalista työllistämistä koskevia lakeja ollaan parhaillaan uudistamassa. Sen myötä myös laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001) on tarkastelun alla. Tämän vuoksi tutkielman aihe on juuri nyt erityisen ajankohtainen. Tekemäni systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tulosten perusteella kuntouttava työtoiminta on toimenpide, joka tukee yksilön elämänhallintaa. Se on työmenetelmä, jonka avulla asiakkaiden vaikeisiin tilanteisiin voidaan tarttua. Kuntouttava työtoiminta on edellä mainittujen lisäksi yhteiskunnan näkökulmasta tarkasteltuna tärkeä toimintamalli pitkäaikaistyöttömien aktivointiin ja yhteiskunnan yksi keino tarjota kansalaisilleen jotakin passiivisuuden sijaan. Tämän pro gradu -tutkielman empiirinen aineisto muodostuu 48 eri tavalla onnistuneesta kuntouttavan työtoiminnan asiakastapauksesta. Voimaantuminen ilmeni näissä tapauksissa 46 erilaisena myönteisenä muutoksena. Tutkielman empiirinen aineisto on kerätty myönteisiä muutoksia etsien kuntouttavan työtoiminnan positiivisesta ääripäästä. Yli puolet tapausesimerkkien henkilöistä kärsi kuitenkin päihde- tai mielenterveysongelmasta. Yhteensä tapausesimerkeistä nousi esiin 38 erilaista syytä työttömyyden pitkittymiseen. Sisällönanalyysin sekä määrällisen tekstianalyysin avulla aineistosta esiin nousseet myönteiset laadulliset muutokset on asetettu viiden pääluokan alle, jotka on nimetty 1) yhteisöllisiin ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyviksi muutoksiksi, 2) päämääriin ja motivaatioon liittyviksi muutoksiksi, 3) kykyuskomuksiin ja itsetuntoon liittyviksi muutoksiksi, 4) mielekkääseen ja säännölliseen arkeen liittyviksi muutoksiksi sekä 5) emootioihin ja mielenterveyteen liittyviksi muutoksiksi. Tämän pro gradu -tutkielman keskeinen tulos on se, että kuntouttavan työtoiminta voi toimia voimaantumisen katalyyttinä. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuminen voi siis nopeuttaa ja edistää ihmisten voimaantumista.
dc.format.extent101 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherKuntouttava työtoiminta
dc.subject.othervoimaantuminen
dc.titleKuntouttava työtoiminta voimaantumisen katalyyttinä
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201204201560
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2012-04-20T10:42:45Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysokuntouttava työtoiminta
dc.subject.ysovoimaantuminen
dc.subject.ysososiaalinen työllistäminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record