Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorIngerttilä, Mari
dc.contributor.authorJokikokko, Katja
dc.date.accessioned2012-04-19T10:52:18Z
dc.date.available2012-04-19T10:52:18Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1197583
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37709
dc.description.abstractIngerttilä, Mari & Jokikokko, Katja. 2012. Millaiseksi koulu koetaan? Koulukokemuksia Liikkuva koulu -hankkeen kouluista. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Liikuntatieteiden laitos. Jyväskylän yliopisto. 96 s. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, eroavatko oppilaiden koulukokemukset pienissä ja isoissa kouluissa, ala- ja yläkouluissa sekä tytöillä ja pojilla. Lisäksi tutkimme, onko oppilaiden fyysisellä aktiivisuudella yhteyttä heidän koulukokemuksiinsa sekä vertai-limme koulukokemuksia syksyn ja kevään välillä. Tutkimus oli osana Liikkuva koulu -hanketta, ja siihen osallistui hankkeen 23 koulun 4.–9. luokkien oppilaat. Tutkimus to-teutettiin määrällisenä pitkittäistutkimuksena. Oppilaat vastasivat koulukokemuksia käsitteleviin kysymyksiin kyselylomakkeelle syksyllä 2010 (n=1686) ja keväällä 2011 (n=1768). Tutkimusaineiston analysointiin käytimme PASW-statistics 18 -ohjelmaa. Loimme ti-lastollisesti faktorianalyysin avulla kolme summamuuttujaa (Kouluun kuuluminen, Luokan yhteishenki ja Koulukaverisuhteet) kevään aineistosta ja niiden avulla vertai-limme koulukokemuksia eri ryhmien välillä. Summamuuttujien lisäksi tutkimme koulu-kokemuksia koulun ilmapiiriä ja kiusaamista käsittelevien kysymysten avulla. Aineiston kuvaamiseen käytimme pääasiassa frekvenssejä. Keskiarvojen vertailuun käytimme t-testiä ja varianssianalyysia. Syksyn ja kevään aineistoja vertailimme keskiarvojen perus-teella. Tulosten mukaan koulukokemukset olivat myönteisempiä pienissä kuin isoissa kouluissa kaikilla tutkimillamme koulukokemusten osa-alueilla. Vastaavasti alakoululaiset kokivat koulunsa lähes aina yläkoululaisia myönteisemmin. Tyttöjen ja poikien välillä ei sen sijaan ollut juuri eroja koulukokemuksissa. Fyysisesti aktiivisimmat oppilaat kokivat koulunsa myönteisimmin verrattuna vähän liikkuviin. Koulukokemukset pysyivät ennallaan tai heikkenivät hieman syksystä kevääseen kaikilla tutkimillamme kouluko-kemusten osa-alueilla. Tutkimuksen avulla voidaan todeta, että koulukokemukset ovat melko hyvällä tasolla, mutta eroja eri koulumuotojen välillä löytyy. Pienet koulut näyttäytyivät koulukoke-musten kautta myönteisessä valossa ja niiden voidaankin ajatella olevan hyvä kasvuym-päristö lapsille ja nuorille. Fyysisen aktiivisuuden myönteinen yhteys koulukokemuksiin olisi syytä huomioida tulevaisuudessa oppilaiden koulupäivää suunniteltaessa.
dc.format.extent96 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherLiikkuva koulu -hanke
dc.titleMillaiseksi koulu koetaan? : koulukokemuksia Liikkuva koulu -hankkeen kouluista
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201204191559
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2012-04-19T10:52:18Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysokoko
dc.subject.ysoilmapiiri
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysokokemukset


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot