Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorLeukkunen, Antti
dc.date.accessioned2012-04-13T10:30:00Z
dc.date.available2012-04-13T10:30:00Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37692
dc.description.abstractLeukkunen, Antti Java-ohjelmoinnin erityispiirteet Android-pohjaisissa laitteissa Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2012, 28 s. Tietojärjestelmätiede, kandidaatintutkielma Ohjaaja: Hirvonen, Pertti Android-käyttöjärjestelmä tarjoaa Java-ohjelmoijalle uusia haasteita sekä mah-dollisuuksia. Androidiin siirtyminen vaatii kuitenkin joidenkin asioiden huo-mioon ottamista. Tässä tutkielmassa tarkastellaan Java-ohjelmoinnin erityispiir-teitä, kun kohdelaitteina ovat Android-pohjaiset mobiililaitteet. Tutkielmassa tarkastellaan ensinnäkin Android-ohjelmoinnin perusperiaatteita ja verrataan niitä perinteiseen Java-ohjelmointiin. Erityispiirteet jaetaan kahdelle tasolle: oh-jelmisto- sekä laitetasolle. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millä tavalla Java-ohjelmointi eroaa Android-ohjelmoinnista ja toisin sanoen, minkälaisia haasteita tai toisaalta mahdollisuuksia Android-maailmaan tutustuva Java-ohjelmoija tulee kohtaamaan. Tämän tutkimuksen pohjana käytettiin alan kirjallisuutta sekä erilaisia julkaisu-ja aihepiirin alueelta. Aiheen ollessa verrattain nuori, käytettiin lähteinä myös internet-artikkeleita sekä Android-kehittäjien tuottamaa sivustoa. Keskeisimpinä tuloksina tutkimuksessa nousivat esiin sovelluksien elinkaarien erilaisuus, järjestelmäpinon vaikutukset ohjelmakoodin kääntämiseen sekä Androidin epästandardi luokkakokoelma. Android-sovelluksen elinkaari mää-räytyy käyttäjän sekä muistinhallinnan toimien perusteella, kun taas perintei-sessä Java-ohjelmoinnissa ohjelmoija hallitsee elinkaarta itse. Androidin epä-standardista luokkakokoelmasta puuttuu esimerkiksi grafiikkakirjastot, joiden puute pakottaa sovelluskehittäjän tutustumaan uusiin toimintatapoihin.fi
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherandroidfi
dc.subject.otherjavafi
dc.subject.otherohjelmistokehitysfi
dc.subject.othererityispiirteetfi
dc.titleJava-ohjelmoinnin erityispiirteet Android-pohjaisissa laitteissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201204131535
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot