Show simple item record

dc.contributor.authorReinikka, Eevi
dc.date.accessioned2012-04-13T07:52:20Z
dc.date.available2012-04-13T07:52:20Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1197451
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37690
dc.description.abstractPro gradu -tutkielmani tarkoituksena oli tutkia 7.–9.-luokkalaisten oppilaiden liikunnan harrastamista ja sen yhteyttä koululiikuntamotivaatioon sekä intentioihin. Tutkimus oli luonteeltaan määrällinen kyselytutkimus, jonka otokseen kuului 347 Sotkamon yläkou-lun oppilasta, joista tyttöjä oli185 ja poikia 162. Kyselytutkimuksen toteuttaminen oli osa Liikkumisesta Kansalaistaito -hanketta, joka käynnistettiin keväällä 2010. Vastauk-sia analysoitiin Pearsonin tulomomenttikorrelaation, t-testin sekä yksi- ja kaksisuuntaisen varianssianalyysin avulla. Täydensin tutkimustani pilottiluonteisella laadullisella haastattelututkimuksella, jonka tarkoituksena oli tukea ja syventää kyselytutkimuksen tuloksia haastateltavien oppilaiden koululiikuntakokemuksista saatavilla tiedoilla. Haas-tateltavina oli neljä harrastustaustoiltaan erilaista oppilasta (3 tyttöä, 1 poika), ja heitä jokaista haastateltiin erikseen. Tulokset osoittivat, että liikunnan harrastaminen on yhteydessä koululiikuntamotivaati-oon sekä intentioihin osallistua vapaaehtoiseen koululiikuntaan. Oppilaiden koululiikun-tamotivaatio kasvoi harrastamisen lisääntyessä huolimatta siitä, oliko kyse organisoi-mattomasta tai organisoidusta liikunnan harrastamisesta. Poikien koululiikuntamotivaatio oli korkeampi kuin tytöillä. Pojilla liikuntaharrastusten yhteys koululiikuntamotivaatioon oli voimakkaampi tyttöihin verrattuna. Tutkimuksen mukaan joukkuelajien harrastajat olivat kaikkein motivoituneimpia liikkujia liikuntatunneilla verrattuna passiivisiin harrastajiin ja yksilölajien harrastajiin. Voimakkaimmat liikuntaharrastuksen korrelaatiot koululiikuntamotivaatioon havaittiin salibandyn, jääkiekon ja pesäpallon harrastajilla. Pojilla yksilö- ja joukkuelajien harrastajien koululiikuntamotivaatiossa havaittiin suu-remmat keskiarvoerot kuin tytöillä. Intention kannalta merkityksellisintä oli tutkimuksen mukaan runsas liikunnan harrastaminen, erityisesti urheiluseurassa.
dc.format.extent101 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherliikuntaharrastus
dc.subject.otherliikuntamotivaatio
dc.subject.otherintentio
dc.subject.otherkoululiikunta
dc.subject.otherkoululaiset
dc.titleLiikuntaharrastusten yhteys oppilaiden koululiikuntamotivaatioon ja intentioihin koululiikunnassa
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201204131533
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2012-04-13T07:52:20Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoliikuntaharrastus
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysointentio
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysokoululaiset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record